รฟม. แจ้งเบี่ยงจราจรบริเวณแยกบางพลัดและแยกไฟฉาย เพื่อดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงข้ามทางแยก (BOWSTRING) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน-ท่าพระ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 เป็นต้นไป


การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า กิจการร่วมค้าเอสเอช-ยูเอ็น บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย ช่วงเตาปูน-ท่าพระ (สัญญาที่ 3) จะดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างเหล็กทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงข้ามทางแยก (BOWSTRING)ช่วงคร่อมแยกบางพลัด และแยกไฟฉาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 เป็นต้นไป โดยมีรูปแบบการก่อสร้างแตกต่างจากจุดอื่น ๆ เนื่องจากบริเวณแยกบางพลัด ปัจจุบันมีสะพานข้ามแยกบางพลัดจากถนนราชวิถีมุ่งหน้าถนนสิรินธรและในอนาคตบริเวณแยกไฟฉายจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกจากพรานนกมุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก เช่นเดียวกับบริเวณแยกบางพลัด ทำให้ต้องปรับลดความหนาของโครงสร้างลง เพื่อให้มีความสูงช่องลอดเพียงพอจากพื้นสะพานข้ามแยกถึงท้องโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าตามมาตรฐาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคอนกรีตเป็นโครงสร้างเหล็ก (Bowstring)


ดังนั้น ในระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงข้ามทางแยก (BOWSTRING) จำเป็นต้องเบี่ยงจราจร เพื่อติดตั้งเสาเหล็กชั่วคราวกลางแยกขนาบข้างสะพานข้ามแยกบางพลัดจำนวน 4 ต้น และแยกไฟฉาย จำนวน 2 ต้น เพื่อค้ำยันโครงสะพานเหล็กรองรับทางวิ่งรถไฟฟ้า โดยมีการจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ ในระหว่างที่มีการก่อสร้าง ทั้ง 2 จุด ดังนี้
1. แยกบางพลัด มีระยะเวลาก่อสร้างรวม 5 เดือน โดยเบี่ยงช่องจราจรบริเวณแยกบางพลัด ใน 2 กรณี คือ
– กรณีรถที่มาจากถนนจรัญสนิทวงศ์ขาเข้าเลี้ยวขวา เข้าถนนสิรินธร 1 ช่องทาง
– กรณีรถที่มาจากถนนสิรินธรเลี้ยวขวาเข้าถนนจรัญฯ มุ่งหน้าท่าพระ 1 ช่องทาง และสำหรับการจราจรในช่องทางอื่นๆ สามารถเดินรถได้ตามปกติ
2. แยกไฟฉาย มีระยะเวลาก่อสร้างรวม 4.5 เดือน โดยมีการจัดจราจรตามช่วงเวลา ดังนี้
– ช่วงเวลา 05.00 – 21.00 น. เปิดการจราจรตามปกติ แต่ห้ามเลี้ยวขวา ยกเว้นจากแยกพานิชธนบุรีไปศิริราชเท่านั้น
– ช่วงเวลา 21.00 – 05.00 น. ปิดจราจรแยกไฟฉายให้ไปกลับรถถนนจรัญสนิทวงศ์ และใต้สะพานข้ามคลองบางขุนศรี (1.) จุดกลับรถถนนจรัญสนิทวงศ์ 23 (2.) จุดกลับรถฟู้ดแลนด์
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อการดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

Advertisement