นครชัยแอร์ สร้างความเชื่อมั่นผู้ใช้บริการ ทำความสะอาดรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อระดับมาตรฐานทุกคัน ทุกเที่ยว ทุกเส้นทาง ตลอดถึงสถานีเดินรถและอาคารรับรอง พร้อมตรวจเช็คสุขภาพพนักงานก่อนให้บริการผู้โดยสาร เพื่อร่วมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสคุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เพิ่มความความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการรถโดยสารนครชัยแอร์ โดยดูแลความสะอาดรถเพิ่มขึ้นจากปกติที่ทำความสะอาดภายในและภายนอกทุกเที่ยวรถแล้ว ด้วยการเพิ่มมาตรการคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โดยทำความสะอาดรถโดยสารทั้งภายในและภายนอกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ (มาตรฐานเดียวกับการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์) เช็ดอุปกรณ์ภายในรถโดยสาร โดยเฉพาะส่วนที่ผู้โดยสารต้องสัมผัส เช่น พนักวางแขน มือจับหลังเบาะ จอทีวี และเกะสัมภาระภายในรถโดยสาร มือจับประตูห้องน้ำ ฯลฯ และมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในรถโดยสารทุกคัน ทุกเที่ยว

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือ บริเวณเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร ชานชาลาขึ้นรถ และเคาน์เตอร์ส่งพัสดุ ตามสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ทุกสาขา รวมทั้งจัดให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดตามบริเวณที่ลูกค้าต้องสัมผัส เช่น เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่นั่งภายในห้องรับรองผู้โดยสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

คุณเครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับบนรถได้มีมาตรการเน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขภาพ โดยบริษัทฯ จัดทีม “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน” (Transport Safety manager) ตรวจคัดกรองสุขภาพพนักงานบนรถโดยสารทุกคนก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานขับรถและพนักงานต้อนรับบนรถ หากพบว่ามีไข้ ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที โดยบริษัทฯ จะเปลี่ยนให้พนักงานขับรถหรือพนักงานต้อนรับบนรถที่มีสุขภาพแข็งแรงทำหน้าที่ให้บริการแทนในเที่ยวเวลาและเส้นทางดังกล่าว

รวมทั้งกำหนดให้พนักงานบนรถทุกคนสวมหน้ากากอนามัยขณะปฏิบัติหน้าที่บนโดยสาร หมั่นล้างมือให้สะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดีในการให้บริการ รวมถึงสังเกตสังเกตความเรียบร้อยภายในรถโดยสาร เพื่อให้ผู้ใช้บริการรถโดยสารนครชัยแอร์มั่นใจในคุณภาพการให้บริการ ทุกเที่ยว ทุกเส้นทาง

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารในแวดวงนี้ส่งก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/