เมื่อวันที่ 12 มี.ค.63 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานการประชุมหารือรับฟังปัญหาของสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการหมดอายุของรถตู้โดยสารโดยที่ประชุมได้หารือในเรื่องการขอผ่อนผันให้รถตู้โดยสารที่หมดอายุและชำระภาษีพร้อมต่อประกันภัยแล้วสามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารเป็นการชั่วคราวไปก่อน จนกว่าจะมีผลการพิจารณาการขยายอายุรถตู้โดยสาร และการขอปรับลดค่า Air Time จากผู้ให้บริการระบบ GPS รวมทั้งการลดค่าปรับตามข้อหาการกระทำผิด หรือเป็นการอบรมผู้กระทำผิดแทนการชำระค่าปรับ รวมถึงการขอขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ จากบริษัท Leasing ที่ปล่อยกู้ให้กับผู้เช่าซื้อรถตู้โดยสาร  ซึ่ง ขบ. จะนำผลการประชุมหารือนำเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาต่อไปโดยก่อนหน้านี้ิกลุ่มสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด พร้อมผู้ประกอบการรถตู้ และสมาชิกทุกกลุ่มทุกเส้นทางจำนวน 70 คน ยังได้เข้ายื่นหนังสือถึงนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เรื่องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะต่างจังหวัด เพื่อให้ รมว.คมนาคมรับทราบ ปัญหาของสมาคมธุรกิจ รถตู้โดยสารต่างจังหวัด ซึ่งทางสมาคมระบุว่า เป็นเวลากว่า 8 เดือนแล้ว ปัญหาต่างๆ ที่สมาคมฯ ได้เสนอมานั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขแม้แต่เรื่องเดียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

รถตู้โดยสารบุก “คมนาคม-ขนส่ง” ขอยืดอายุถึง 15 ปี

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th