กรมการขนส่งทางบก เริ่มแล้ว!!! เตรียมพร้อมก่อนเดินทางช่วงสงกรานต์ 2563 ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ ให้บริการตรวจสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้น ฟรี!!! ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 17 เมษายน 2563 แนะ!!! สังเกตป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เข้ารับบริการได้ทันทีคุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นนโยบายสำคัญ โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องทั้งช่วงปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ ทั้งนี้ สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 กรมการขนส่งทางบกได้เตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการตามกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยหนึ่งในมาตรการเชิงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่สำคัญ คือ การสร้างความตระหนักให้ผู้ขับขี่ใส่ใจดูแลบำรุงรักษาความพร้อมของตัวรถก่อนการเดินทาง

โดยกรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จำนวน 31 หน่วยงาน จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ให้บริการตรวจสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยไม่คิดค่าบริการ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 17 เมษายน 2563 ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ อาทิ บริษัทผู้ผลิตและศูนย์บริการตัวแทนจำหน่ายรถยนต์/รถจักรยานยนต์ บริษัทประกันภัย ศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถ ศูนย์บริการติดตั้งแก๊สในรถยนต์ บริษัทผลิตและศูนย์บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สถานตรวจสภาพรถเอกชน รวมทั้งสมาคมและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนศูนย์บริการมากกว่า 2,300 แห่งทั่วประเทศอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการภายใต้กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” จะให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้น โดยไม่คิดค่าบริการ  จำนวน 20 รายการ อาทิ การตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ท่อยาง หม้อน้ำและรอยรั่ว การทำงานของไฟส่องสว่าง/ไฟสัญญาณต่างๆ เป็นต้น

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กรมการขนส่งทางบกและภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ดำเนินการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องทุกเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่ผ่านมา มีประชาชนให้ความสนใจนำรถเข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 346,231 คัน ส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 มีประชาชนนำรถเข้ารับบริการจำนวนทั้งสิ้น 340,180 คัน สำหรับผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เทศกาลสงกรานต์ 2563 ได้ที่ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ระหว่างวันที่  15 มีนาคม – 17 เมษายน 2563 

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement