กรมการขนส่งทางบก ประชุมหารือร่วมกับ ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด รับพิจารณามาตรการช่วยเหลือ เพื่อสู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้เชิญสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ สมาคมขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าและส่งออก สมาคมขนส่งภาคตะวันออก สมาคมขนส่งสินค้าภาคอีสาน สมาคมผู้ประกอบการรถเครน และผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องลดจำนวนเที่ยววิ่ง ส่งผลให้มีรายได้จากการขนส่งสินค้าลดลงไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายและอาจประสบภาวะธุรกิจขาดทุน ซึ่งในระยะยาวอาจส่งกระทบต่อระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งได้มีข้อเสนอมาตรการช่วยเหลือ ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือด้านการเงินและลดภาระค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย การขอขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้ จากบริษัท Leasing ที่ปล่อยกู้ให้กับผู้เช่าซื้อรถยนต์ การปรับลดเบี้ยประกันหรือขยายอายุประกันภัย ซึ่งทั้งสองมาตรการ กรมการขนส่งทางบกได้หารือกับ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัยไทยก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์หน้า ในส่วนของการปล่อยสินเชื่อของ SME Bank ผู้ประกอบการขอให้มีความยืดหยุ่นในการปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และสามารถค้ำประกันกันเองได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งยังเสนอให้มีมาตรการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด โดยการปรับลดราคาก๊าซ NGV และขอให้สนับสนุนราคาน้ำมัน B20 ซึ่งจะพิจารณาแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้ปรับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พิจารณาความผิดเป็นขั้นบันได โดยเริ่มตั้งแต่การตักเตือน ปรับขั้นต่ำ และเพิ่มอัตราค่าปรับสูงขึ้นหากเป็นการกระทำความผิดซ้ำตามข้อหาของการกระทำความผิด ส่วนกรณีความผิดร้ายแรง เช่น เสพสารเสพติด ดื่มแอลกอฮอล์ ยังคงพิจารณาโทษสูงสุดตามกฎหมาย และอยู่ระหว่างพิจารณาการปรับลดค่าเข้าใช้บริการสถานีขนส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยลดภาระให้ผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ จากการประชุมร่วมกับสมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีมาตรการช่วยเหลือในลักษณะเดียวกัน ทั้งมาตรการทางด้านการเงิน การบังคับใช้กฎหมายแบบขั้นบันได ส่วนการขอผ่อนผันให้รถตู้โดยสารที่หมดอายุที่ชำระภาษีพร้อมต่อประกันภัยแล้วสามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารเป็นการชั่วคราวไปก่อนนั้น กรมการขนส่งทางบกจะนำเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกพร้อมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพื่อพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อสู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement