มื่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศอยู่ระหว่างชลอตัว ส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้ารถบรรทุกใหญ่ ไม่ยกเว้นรถบรรทุกยี่ห้อ ไซโนทรัค จากประเทศจีน ก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวแบบหนีไม่พ้น และยังส่งผลไปยัง ธุรกิจค้าอะไหล่รถบรรทุกไซโนทรัค ต่อเนื่องไปอีกด้วย

บริษัท ไชน่า ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทขนาดเล็กที่ทำธุรกิจค้าอะไหล่รถบรรทุกไซโนทรัคมากว่า 5 ปี ถือเป็นโอกาสดี เพื่อจัดเตรียมรองรับตลาดในอนาคต เมื่อเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวอีกครั้ง จึงใช้โอกาสนี้มุ่งเน้น “ปรับปรุง เรียนรู้ และพัฒนา ศักยภาพภายในองค์กร” เพิ่มทันที ทั้งตัวสินค้า อะไหล่ บุคคลากร และครอบคลุมไปถึง ระบบการจัดการต่าง ๆ ระบบบัญชี ระบบบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น พร้อมทั้งระบบการขนส่งสินค้าที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ที่จะต้องสามารตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วทันทีทันใด ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมยิ่งขึ้นสำหรับตลาดที่จะขยายตัวในอนาคต

คุณสุปภาส ชัยประภา ผู้จัดการทั่วไป แห่ง บริษัท ไชน่า ออโต้ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ได้ชี้แจงว่า เมื่อภาคธุรกิจชลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ บริษัทฯ ก็มีผลกระทบด้วย บริษัทฯ ก็หนีไม่พ้นเมื่อยอดขายรถบรรทุกไซโนทรัคลดลง ย่อมกระทบโดยตรงกับธุรกิจค้าอะไหล่ด้วยแน่นอน ถึงแม้บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าและได้ปรับแผนรับมืออย่างรอบคอบมาโดยตลอดเพื่อรับสถานการณ์ไว้ก่อนแล้ว แต่ก็ได้รับอานิสงส์ดังกล่าวพอสมควร บริษัทฯ จึงใช้โอกาสนี้พลิกวิกฤตเป็นโอกาส โดยใช้โอกาสนี้ สะสางข้อบกพร่อง จุดอ่อนของบริษัทฯ ที่ผ่านมา นำมาแก้ไขปรับปรุง เรียนรู้ และพัฒนาภายในองค์กรทั้งหมด โดยจัดระบบและพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพภายในขององค์กรในทุกด้านเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับองค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจในทุกด้าน เตรียมเพื่อรองรับกับตลาดที่มีโอกาสจะพลิกฟื้น ขยายตัวในอนาคตอันใกล้

ปรับปรุง เรียนรู้ พัฒนา

สำหรับการปรับปรุงนั้น บริษัทฯ ได้โอกาสปรับปรุงฐานข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยเฉพาะ ข้อมูลอะไหล่ทั้งหมด ปรับให้ทันสมัยตรงตามผู้ผลิตรถที่มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนแปลงในอะไหล่ปลีกย่อยทุกชิ้นตลอดเวลา จนบางครั้งไม่สามารถอัพเดท แคทตาล็อคอะไหล่ ได้ทัน บริษัทฯ ยอมรับว่า แรกเริ่มจำเป็นต้องจัดทำแคทตาล็อคอะไหล่ขึ้นเองด้วย เสริมกับที่ได้มาจากบริษัทฯ แม่ เพราะระบบจัดการต่าง ๆ จากประเทศจีนในช่วงแรกยังประสานกันไม่ดีพอ ยังสนับสนุนไม่ครบถ้วน จึงมีข้อผิดพลาดในการสั่งอะไหล่เกิดขึ้นเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ แม่ก็ได้พัฒนาพร้อมทั้งสื่อสารกันเข้าใจยิ่งขึ้นสามารถลดข้อผิดพลาดไปได้มากแล้ว จนปัจจุบันแทบจะไม่มีปัญหาในการจัดส่งอะไหล่ผิดพลาดอีกเลย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังต้องทำการบ้านให้กับตัวเองต่อการจัดการต่าง ๆ ขนานไปด้วย เพื่อลดความเสี่ยงและเสียโอกาสจากข้อผิดพลาดต่าง ๆ เหล่านั้น บริษัทฯ ยังปรับปรุงระบบฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการจัดเก็บประวัติของลูกค้า รวมถึงจำนวนหรือรุ่นรถบรรทุกไซโนทรัคต่าง ๆ ที่ลูกค้าใช้งานเท่าที่จะได้รับข้อมูล เพื่อการตอบสนองการบริการให้ตรงกับรุ่นรถของลูกค้าได้รวดเร็วและถูกต้อง รวมทั้งเสริมกระบวนการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบกับลูกค้าทุกราย เพื่อความชัดเจนในการสั่งซื้ออะไหล่ที่ต้องการระหว่างกันอย่างถูกต้องและรวดเร็วที่สุด นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เสริมฐานข้อมูลคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดต่อประสานกับคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะคู่ค้าต่างประเทศ บริษัทฯ ได้เพิ่มพันธมิตรที่มีศักยภาพสูง ทั้งผู้ผลิตอะไหล่ช่วงที่มียี่ห้อของตัวเอง และ ผู้ค้าอะไหล่ รถบรรทุกจีนที่มีการจัดการที่ รวดเร็ว ถูกต้อง และ คล่องตัว เสริมทัพเป็นกำลังสำคัญที่คอยสนับสนุนบริษัทฯอยู่เบื้องหลังอีกทางหนึ่งด้วย

ส่วนการเรียนรู้นั้น ทรัพยากรบุคคล เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะบริษัทฯ มีขนาดเล็ก จึงมีพนักงานที่มีความสามารถร่วมงานได้ไม่มาก แต่ทุกคนมีศักยภาพสูง มีความสามารถปฏิบัติกันเองได้ และรู้หน้าที่ทำงานของตนเองอย่างดี และที่สำคัญสามารถทำงานประสานกันเป็นทีมที่ดี และ มีความสามัคคีและสปิริตสูง บริษัทฯ จึงต้องรักษาสภาพการทำงานที่ดีเช่นนี้ไว้เพราะเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ จึงพัฒนาให้ทุกคนมีความสามารถมากยิ่งขึ้น โดยการอบรมและปฏิบัติจริง ให้มีความรู้และเข้าใจตัวสินค้า และสามารถติดตามการปรับเปลี่ยนรุ่นอะไหล่ได้อย่างรวดเร็ว และทันสมัยเสมอ โดนเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงอะไหล่ปลีกย่อยเล็กน้อย ๆ ที่รถบรรทุกจากประเทศจีนมักจะมีการปรับปรุงพัฒนาอยู่ตลอด นอกเหนือจากการปรับรุ่นหรือโมเดลใหม่ ๆ รวมถึงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเข้าเสริมกับการทำงานอีกด้วย

และการพัฒนานั้น ตัวระบบบัญชี ระบบสินค้าคงคลัง และระบบขาย ให้ทันสมัย ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว ทั้งการปฏิบัติงาน จนถึงข้อมูลเพื่อการตัดสินสำหรับผู้บริหาร ให้ได้ครบถ้วนง่ายต่อการตัดสินใจและวางแผนงานของบริษัทฯ

คุณสุปภาส สรุปย้ำอีกว่า บริษัทฯ ยังคงนโยบายหลักคือ สินค้า อะไหล่ที่บริษัทฯจำหน่ายต้องเป็นสินค้าดี มีคุณภาพ รับประกันสินค้าทุกชิ้น ปีที่ผ่านมาบริษัทฯจึงเสาะหาและคัดสรรพันธมิตรใหม่เข้ามาเพิ่มนอกเหนือจากการสนับสนุนจากบริษัทฯแม่ และปีนี้บริษัทฯ ก็ได้เพิ่มพันธมิตรที่ดี ที่สามารถจัดส่งสินค้าอะไหล่ให้บริษัทฯ ทั้งอะไหล่แท้จากไซโนทรัคเอง และอะไหล่เทียมที่สามารถใช้ทดแทนกันได้เป็นอย่างดีเสมือนอะไหล่แท้ หรือบางชนิดจะมีคุณภาพที่ดีกว่าด้วยซ้ำ เพราะได้พันธมิตรใหม่จากจีน ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าเอง และเป็นผู้ค้าส่งอะไหล่รายใหญ่อีกหลายรายสนับสนุนบริษัทฯ อย่างเต็มที่

บริษัทฯ ยึดมั่นกับราคาสินค้าทุกชิ้นของบริษัทฯ จะเป็นราคามาตรฐาน ไม่เปลี่ยนแปลงตามค่าเงิน หรือ ระยะเวลาใด ๆ ด้วย บริษัทฯ ตั้งใจกำหนดราคาขายปลีกที่ชัดเจนกับทุกสินค้าและกับลูกค้าทุกรายเหมือนกันเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด และบริษัทฯ ก็มีการจัดส่วนลดการขายให้กับลูกค้า โดยแบ่งตามสถานะของลูกค้าว่า เป็นลูกค้าประจำ หรือหรือลูกค้าองค์กร ซึ่งเช่นกัน บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างส่วนลดต่าง ๆ อย่างมีข้อกำหนดที่ชัดเจน และสิ่งที่ขาดไม่ได้ บริษัทฯ ยังคงมีแผนการตลาด และส่งเสริมการขาย เช่นปีที่ผ่านมาอย่างสม่ำเสมอ แต่ปีนี้จะเสริมด้วยการส่งเสริมการขายสินค้าราคาพิเศษแบบเจาะลึกให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าในห้วงเวลาหนึ่ง ๆ เพิ่มขึ้น”

ไชน่า ออโต้ พาร์ท ผู้จำหน่ายอะไหล่รถบบรทุกไซโนทรัค ไม่ยอมหยุดนิ่ง ยังคงพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เพื่อบริการลูกค้าและให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่ดีที่สุดอยู่เสมอ ใช้รถบรรทุกไซโนทรัค ต้องการอะไหล่รถบรรทุกไซโนทรัค ไว้ใจ ไชน่า ออโต้ พาร์ท

 

Advertisement