นพ.ธนัช เงินประเสริฐศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนัชวิชญ์ แทรเวล กรุ๊ป ในฐานะเลขาธิการสมาคมสปข. ส่งจดหมายแถลงการถึงอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ถึงกรณีที่ประชาชนแห่กลับบ้านหลังจากกรุงเทพและปริมณฑล ออกมาตรการปิดสถานที่ต่างๆ ทีสถานีขนส่งหมอชิต เมื่อช่วงเย็น 22 มีนาคม 2563 โดยมีข้อความ ดังนี้

“เรียนผู้เกี่ยวข้อง

กรุณาปฏิบัติตามกรมควบคุมโรคโดยเคร่งครัด ทุกคนคงไม่อยากให้การเดินทางครั้งนี้ของประชาชน นำไปสู่การกระจายเชื้อไวรัสครั้งใหญ่ของประเทศไทย รถบัสไม่ควรตกเป็นจำเลยทำให้วิกฤตหนักขึ้น ในขณะนี้ ไม่มีการคัดกรอง การควบคุม การบันทึกผู้โดยสารเพื่อนำไปสู่การติดตาม

เน้นย้ำว่า ต้องนั่งที่เว้นที่ !!! ดังนั้น 1 คัน ต้องโดยสารเพียงกึ่งหนึ่งเพื่อปัองกันโรค โปรดสั่งการด่วน เจ้าหน้าที่กรมฯ ฝ่ายใดรับผิดชอบฝากความหวังประเทศด้วยนะครับ

ด้วยความเคารพ

นพ.ธนัช เงินประเสริฐศรี

เลขาธิการสมาคมสปข. และในฐานะประชาชนคนหนึ่ง”

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement