กรมท่าอากาศยาน เดินหน้าตรวจคัดกรอง “โควิด-19” เข้มทุกสนามบิน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่-พนักงาน ทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงาน หากตรวจพบอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามขั้นตอนด่วน

คุณทวี เกศิสำอาง อธิบดีกรมท่าอากาศยาน (อทย.) เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานทุกแห่งที่อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงอย่างเข้มงวดและให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) อย่างเคร่งครัด

โดยเพิ่มจุดคัดกรองผู้ใช้บริการที่จะเข้ามายังตัวอาคารที่พักผู้โดยสาร (Entry scan)  และการคัดกรองของผู้โดยสารที่จะขึ้นเครื่องบิน( Entry scan) ซึ่งเป็นการคัดกรองครั้งที่ 2 ก่อนที่ผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องบิน และการคัดกรองผู้โดยสารที่ลงมาจากเครื่องบินและผู้ใช้บริการ (Exit scan) ก่อนที่จะออกจากอาคารที่พักผู้โดยสาร โดยให้ท่าอากาศยาน ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยทางการแพทย์ ในการคัดกรองผู้ใช้บริการดังกล่าว ณ ท่าอากาศยาน

นอกจากนี้ สั่งการให้เจ้าหน้าที่และพนักงานของท่าอากาศยานทุกคนได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าปฏิบัติงาน และหากมีการตรวจพบว่าเจ้าหน้าที่ท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการตามขั้นตอน กำชับให้เตรียอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เช่นหน้ากากอนามัย ถุงมือ ทุกครั้งที่ปฏิบัติหน้าที่

อย่างไรก็ดี ทย. ได้ปฏิบัติตามประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เช่นให้ท่าอากาศยานการปรับเปลี่ยนระยะห่างของการจัดเก้าอี้สำหรับผู้ใช้บริการ ในบริเวณท่าอากาศยาน การกำหนดระยะห่างจุดยืนระหว่างรอตรวจบัตรโดยสารบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน

โดย…ยกล้อ

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th