วันนี้ (23 มี.ค.63) ณ กรมการขนส่งทางบก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้มารับหนังสือข้อเรียกร้อง จากนายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานคร ถึงความเดือนร้อนของผู้ประกอบการรถแท็กซี่ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้จำนวนผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ลดจำนวนลงมาก ทำให้ไม่มีรายได้เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าและค่าเช่าซื้อรถ และไม่มีเงินออมเป็นค่าใช้จ่ายในการยังชีพ จึงขอให้กรมการขนส่งทางบกจัดประชุมระหว่างบริษัทผู้ให้เช่าซื้อรถและผู้ประกอบการรถแท็กซี่ และกำหนดมาตรการลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการแท็กซี่อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมการขนส่งทางบก แจ้งว่ากรมการขนส่งทางบกได้ประสานไปยังสมาคมผู้เช่าซื้อและสมาคมประกันวินาศภัยเพื่อขอความร่วมมือให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ แล้วและหลังจากนี้จะได้จัดการประชุมระหว่างผู้ประกอบการรถแท็กซี่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนต่อไป

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement