มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เรียกร้องรัฐบาลออกมาตรการควบคุมเอกชน ให้ประชาชนเลื่อนหรือยกเลิกตั๋วโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม สำหรับคนที่เดินทางในช่วงเทศกาล ชี้ต้องเอาผิดกับผู้ประกอบการที่ฉวยโอกาสและไม่ให้ความร่วมมือจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้งดวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. โดยให้เลื่อนวันหยุดไปก่อน และจะให้ไปชดเชยในวันเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งงดกิจกรรมย้ายคนข้ามจังหวัด รวมถึงแรงงานต่างด้าว เพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 (COVID-19) นั้น

คุณนฤมล เมฆบริสุทธิ์ หัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า ศูนย์ฯ ได้รับร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมาก กรณีสายการบินไม่ยอมยกเลิกเที่ยวบินหรือไม่เลื่อนวันและเวลาเดินทางให้ บางสายการบินยอมเลื่อนแต่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ในขณะที่บางสายการบินมีนโยบายให้เลื่อนเที่ยวบินที่ไม่ครอบคลุม เช่น กำหนดให้เลื่อนได้เฉพาะผู้ที่เดินทางในวันที่ 13 – 15 เมษายนเท่านั้น ทั้งที่ในความเป็นจริงผู้โดยสารที่เดินทางกลับบ้านหรือไปเที่ยวในช่วงเทศกาล มักจะเดินทางก่อนหน้าวันที่ 13 เมษายน และเดินทางกลับหลังวันที่ 15 เมษายน ดังนั้นการออกนโยบายดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด นอกจากนี้ ยังมีประชาชนที่จองที่พักในช่วงเทศกาลไว้ล่วงหน้า แต่ไม่สามารถเลื่อนหรือยกเลิกเพื่อขอเงินคืนได้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือธุรกิจเอกชนมักจะอ้างกับประชาชนว่า ไม่มีนโยบายให้เลื่อนหรือคืนเงิน

“ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ทุกคนทราบดีว่าต้องได้รับผลกระทบ แต่ผู้ประกอบธุรกิจก็ไม่ควรใช้เหตุผลดังกล่าวเป็นข้ออ้างในการยึดเงินที่ชำระล่วงหน้าทั้งหมดหรือเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม” คุณนฤมลกล่าวคุณฤมลกล่าวอีกว่า แม้การประกาศหยุดของรัฐบาลจะมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 แต่ในเมื่อประกาศดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องเดินทางกลับบ้านโดยใช้รถโดยสารประจำทาง สายการบิน รวมถึงประชาชนที่จองทัวร์ หรือที่พักโรงแรม รีสอร์ท และชำระเงินล่วงหน้าไปแล้ว จึงขอให้รัฐออกคำสั่งกับทุกภาคส่วนให้ชัดเจน ไม่ใช่แค่เฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเท่านั้น แต่รวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนด้วย และขอให้มีมาตรการจัดการเอาผิดกับผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือ และฉวยโอกาสในขณะที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตในครั้งนี้ โดยที่ประชาชนไม่ต้องเดือดร้อนและเสียเวลาร้องเรียน

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th