สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ร่อนหนังสือขอองค์การลดจำนวนเดินรถ และจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อ covid -19 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้แก่พนักงานโดยมีข้อความ ดังนี้

ด้วยปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรด covid – 19 ได้ทำให้พนักงานทุก ตำแหน่งสุ่มเสียงที่จะติดเชื้อหรือแพร่เชื้อโรคดังกล่าว แม้ว่าองค์การจะได้ออกมาตรการ และทำความสะอาดบนรถด้วยการฉีดพ่นแอลกอฮอลล์แล้วก็ตาม ซึ่งมาตรการดังกล่าว สามารถยับยั้ง และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานได้ระดับหนึ่ง แต่ปรากฏว่า สถิติการติดเชื้อในประเทศไทย ได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทางราชการมีคำสั่งและประกาศปิดสถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า และสั่งงดการชุมนุม การแข่งกีฬา และปิดโรงเรียน เป็นต้น เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ซึ่งมาตรการดังกล่าว ทำให้ผู้โดยสารมีจำนวนลดน้อยลง อย่างมากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โดยคุณบุญมา ป๋งมา ประธาน สร.ขสมก. และกรรมการบริหาร รวมทั้งสมาชิก เห็นว่าเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อให้แก่พนักงาน จึงขอให้องค์การเดินรถไม่เกิน 60 เปอร์เซ็น ของรถประจำการในแต่ละเขต จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และให้องค์การจัดหาน้ำยา ฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย และ เจลล้างมือ ให้เพียงพอกับความต้องการของพนักงานและประชาชนผู้ใช้บริการด้วย

ดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารในแวดวงนี้ส่งก่อนใคร 

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement