คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  เปิดเผยถึง  การดำเนินการตามมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  โดยวันนี้ (26 มีนาคม 2563) สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ เช่น สระแก้ว กระบี่ พัทลุง นครปฐม แพร่ สระแก้ว บึงกาฬ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี สตูล ตรัง อุดรธานี ปทุมธานี เพชรบุรี พะเยา นครสวรรค์ ศรีสะเกษ สกลนคร ลำพูน นครราชสีมา เลย บุรีรัมย์ สระบุรี เชียงราย มุกดาหาร สุรินทร์ สมุทรปราการ ลำปาง นนทบุรี อุตรดิตถ์ หนองคาย ตราด ชลบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ภูเก็ต อุทัยธานี ขอนแก่น ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) อู่รถ ขสมก.เขตการเดินรถที่ 1 และหน้าสวนจตุจักร  ทำการตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ จุดคัดกรองบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร  พร้อมทั้งบันทึกฐานข้อมูลผู้เดินทาง และเข้มงวดตรวจสอบการให้บริการของผู้ประกอบการขนส่ง ให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบกฉบับล่าสุด และสอดคล้องกับข้อกำหนดภายใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิ  ตรวจสอบให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนขึ้นรถโดยสารและตลอดการเดินทาง  ดำเนินมาตรการ Social Distancing โดยจัดที่นั่งคอยและที่นั่งบนรถโดยสาร เว้นระยะเวลาระหว่างคนอย่างน้อย 1 เมตรด้านศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 ณ สถานีขนส่งสินค้าทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วย สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง สถานีขนส่งสินค้าร่มเกล้า และ สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล  คัดกรองผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นจุดสำคัญในการกระจายสินค้าไปยังประชาชนทั้งนี้ กำชับสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ ให้ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

  • ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปในสถานที่และการบริการสาธารณะ หากพบประชาชนที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว
  • ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะอุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสายตา เครื่องทดสอบภาคทฤษฎี (E-exam) ห้องอบรมและทดสอบ ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ จุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์
  • ดำเนินการตามมาตรการ social distancing โดยเว้นระยะห่างของที่นั่งพักคอยของประชาชน กำหนดระยะห่างของตำแหน่งการยืนคอยรับบริการที่จุดประชาสัมพันธ์
  • ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ผ่านสื่อต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์ และทางจอ Smart Bus Terminal กรณีจำเป็นที่ต้องมาดำเนินการที่สำนักงานขนส่ง ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าในการติดต่อราชการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

โดย…น้าเช

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement