ตามที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับ 2548) ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563 กรีนบัสปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัด โดยเว้นระยะห่าง ของที่นั่งบนรถโดยสารและบริเวณสถานีขนส่ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ตั๋วโดยสารที่จองล่วงหน้าไว้ เต็มทุกที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563

ทั้งนี้ กรีนบัส ไม่สามารถจัดรถโดยสารเที่ยวเสริมเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้ จึงขอให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้ซื้อตั๋วล่วงหน้างดการเดินทางมายัง จุดจำหน่ายตั๋วฯ ของกรีนบัส เนื่องจากไม่มีการเปิดจำหน่ายตั๋วทุกเส้นทางสำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าไว้แล้ว ยังสามารถเดินทางได้ปกติ แต่หากไม่ประสงค์ เดินทางสามารถติดต่อขอคืนตั๋วได้ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

 

โดย…น้าเช

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement