จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทย ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทำให้รัฐบาลต้องออกมาประกาศนโยบายและมาตรการป้องกันเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ดังกล่าว โดยขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วน เช่น ขอความร่วมมือให้ไม่เดินทางไปต่างประเทศ เลื่อนวันหยุดสงกรานต์เพื่อไม่ให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวหรือพบปะสังสรรค์ เพราะอาจทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นแย่ลง นอกจากนี้ ยังมีการออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงมีมาตรการและคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ซึ่งประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามที่รัฐบาลร้องขอ

อย่างไรก็ตาม มีผู้บริโภคจำนวนมากที่ประสบปัญหาจากติดต่อผู้ประกอบการเพื่อขอเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางและที่พัก เช่น สายการบินไม่ให้เลื่อนตั๋วเครื่องบิน หรือหากเลื่อนก็ต้องชำระเงินค่าเปลี่ยนแปลงวันเดินทางเอง ผู้บริโภคบางรายพบปัญหาจองตั๋วสายการบิน จองที่พักสำหรับการท่องเที่ยว จองทัวร์ผ่านเอเจนซี่หรือจองโดยตรงกับบริษัททัวร์ โดยมีการชำระเงินล่วงหน้า แต่เมื่อต้องการยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 กลับไม่สามารถยกเลิกสัญญาได้ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ เกิดจากผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยแก้ไขปัญหาตามนโยบายรัฐบาล และไม่ยกเลิกคืนเงินที่รับไปแล้ว จนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก

จากปัญหาดังกล่าว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคจึงมีข้อเรียกร้องต่อศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) 3 ข้อดังนี้

1.ขอให้สายการบินภายในประเทศ ของทุกบริษัท ยอมรับการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางที่กำหนด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และขอความร่วมมือสายการบินต่างประเทศให้สามารถเลื่อนการเดินทางได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน

2.กรณียกเลิกการเดินทาง ขอให้ใช้นโยบายเดียวกับบริษัททัวร์ คือ ยกเลิกก่อน 30 วัน ได้เงินคืนเต็มจำนวน แต่หากยกเลิกก่อน 15 วัน ก่อนการเดินทางได้เงินคืนครึ่งหนึ่งของเงินที่จ่ายให้กับผู้ประกอบการ

3.กรณีการท่องเที่ยว การจองที่พัก ซึ่งรวมถึงที่พักที่มีการชำระเงินจองล่วงหน้า ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกมาตรการให้ผู้ประกอบการยกเลิกการจองทัวร์หรือที่พัก โรงแรม และคืนเงิน ยกเว้นผู้บริโภคที่ประสงค์จะขอเลื่อนสามารถทำได้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ หากศอฉ. ไม่สามารถดำเนินการเรื่องดังกล่าวได้ อาจเป็นสาเหตุให้ประชาชนที่เกรงว่าจะสูญเสียเงิน ตัดสินใจเดินทางตามกำหนดการเดิม ซึ่งจะเป็นการขัดต่อนโยบายรัฐ และอาจมีความผิดตามพ.ร.ก. ฉุกเฉินที่เพิ่งมีผลบังคับใช้ จึงขอให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกคำสั่งกับทุกภาคส่วนให้ชัดเจน และมีมาตรการจัดการเอาผิดกับผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือ และฉวยโอกาสในขณะที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตในครั้งนี้โดยเร่งด่วน

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement