บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด ร่วมฉลองความสำเร็จกับบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย (บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.) ภายใต้โครงการ FOTE SYSTEM UPGRADING/REPLACEMENT PROJECT เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนระบบ สื่อสารหลักสำหรับท่อส่งก๊าซระหว่างไทย–มาเลเซีย ทดแทนระบบเดิมได้อย่างสมบูรณ์ตามเป้าหมายทุกประการ ตอกย้ำว่าบริษัทสัญชาติไทยพร้อมทำงานในระดับนานาชาติคุณมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด กล่าวว่า ความสำเร็จในครั้งนี้เริ่มจากการได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ให้เป็นผู้รับสัญญา งานวางแผน ออกแบบและติดตั้งระบบสื่อสารหลักตามแนวท่อส่งก๊าซของสองประเทศ เพื่อทดแทนระบบเดิมซึ่งใกล้หมดอายุการใช้งาน เพื่อเชื่อมโยงระบบการเฝ้าระวังและควบคุมการทำงานของสถานีควบคุมแรงดันก๊าซตามแนวท่อส่งก๊าซทั้งสิ้น 28 แห่ง ตั้งแต่สถานีแยกก๊าซ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ถึงสถานีคลังก๊าซปูลัวปีนัง ประเทศมาเลเซีย ระยะทางกว่า 241 กิโลเมตร ซึ่งระบบ FOTE (Fiber Optic Transmission Equipment) เดิมติดตั้งใช้งานมากว่า 15 ปี

สำหรับ ระบบดังกล่าวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในแง่การสื่อสารข้อมูลของแต่ละสถานีควบคุมแรงดันก๊าซ เพื่อส่งเข้ายังศูนย์ควบคุมที่ประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย เพื่อใช้บริหารจัดการการส่งก๊าซได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเริ่มดำเนินงานในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 และแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 หลังเสร็จสิ้นโครงการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด ยังได้รับสัญญาซ่อมบำรุงรักษาระบบ FOTE ต่อเนื่องถึง 10 ปี  ทั้งพื้นที่ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียอีกด้วย“ความท้าทายของการวางระบบ FOTE ในครั้งนี้คือการสับเปลี่ยนระบบสื่อสารหลักโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและความปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซ โดยที่ต้องไม่เกิดข้อผิดพลาดใด ๆ ได้ อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. รวมถึงผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี และขอบคุณที่ให้โอกาสบริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการนี้ ซึ่งบริษัทฯ ถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญ ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทไทยในต่างประเทศอีกด้วย”  คุณมารุตกล่าว

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th