พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบหมายสำนักงานเขต 50 เขต ดำเนินการล้างทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้ายรถโดยสารประจำทาง กำหนดระยะห่างของประชาชนในที่สาธารณะตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และกวดขันสถานประกอบการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 อย่างเคร่งครัด

สำนักงานเขตทุ่งครุ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ชุด BEST ดำเนินการ ฉีดยาฆ่าเชื้อ และเช็ดทำความสะอาด ศาลาพักผู้โดยสาร เก้าอี้นั่งริมทาง ในพื้นที่เขตทุ่งครุ ถนนประชาอุทิศและถนนพุทธบูชา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตบางนา มอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ในกลุ่มเป้าหมายสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ สถานประกอบการ อาบ อบ นวด ประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกายในพื้นที่เขตบางนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563

สำนักงานเขตยานนาวา เช็ดทำความสะอาดป้ายรถประจำทาง โดยมอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่พักโดยสารป้ายรถประจำทาง บริเวณหน้าตึกแกแลคซี่ ถึงแยกนนทรีถนนรัชดาภิเษก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด19 และจะดำเนินการในสถานที่สำคัญต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

 สำนักงานเขตสาทร ทำความสะอาดต้านไวรัส COVID-19 โดยมอบหมายฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด เช็ดถูพร้อมใช้น้ำยาเพื่อฆ่าเชื้อตามป้ายรถโดยสารประจำทาง รวมไปถึงเก้าอี้นั้งพักคอย บริเวณโดยรอบพื้นที่เขตสาทร เพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตลอดจนเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตประชาชน รวมไปถึงไม่ลืมที่จะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล แม้แต่ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา( COVID-19) ตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตสายไหม มอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯร่วมกับจิตอาสา จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาดป้ายรถประจำทางด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ จุดสัมผัสร่วม ที่พักผู้โดยสารบริเวณถนนสุขาภิบาล 5 ถนนสายไหมโดยรอบบริเวณ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (COVID-19) และลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

โดย…น้าเช

 

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/