กรมการขนส่งทางบก ย้ำ!!! แนวทางการขนส่งสินค้าภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ห้ามทำการขนส่งในช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. ยกเว้นเป็นสินค้าจำเป็นตามข้อกำหนดที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ ด้านผู้ขับรถต้องพกใบอนุญาตขับรถ บัตรประชาชน บัตรพนักงาน แบบคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8-คค) และจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสินค้า เช่น ใบกำกับการขนส่ง สมุดประจำรถ ใบส่งของ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ออกข้อกำหนดมาตรการป้องกันโรคเพื่อใช้ปฏิบัติเป็นการทั่วไปและคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทาง รวมถึงข้อกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ทั่วราชอาณาจักร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งด้วยบรรทุกต้องดำเนินการตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วยนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง มาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการขนส่ง ดังนี้

แนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค กำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งจัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานประกอบการขนส่ง และสถานที่ที่เกี่ยวข้อง และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน เพิ่มความถี่ในการดูแลและทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในรถบรรทุก สถานประกอบการขนส่ง และสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถ กำชับให้เจ้าหน้าที่และผู้ขับรถสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน และให้มีการตรวจสอบสภาพร่างกายผู้ขับรถ โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนปฏิบัติงานทุกวัน หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้พบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยหรือติดต่อกรมควบคุมโรค หมั่นล้างมือและติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจล ในพื้นที่ส่วนกลางและบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น บริเวณทางเข้า – ออก สถานประกอบการขนส่ง ปฏิบัติตามมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 เมตร

แนวทางปฏิบัติในการขนส่งสินค้า ผู้ขับรถต้องพกใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวพนักงาน หรือหนังสือรับรองการทำงาน และจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับสินค้า เช่น ใบกำกับการขนส่ง สมุดประจำรถ ใบส่งของ เป็นต้น จัดเตรียมบันทึกข้อมูลตามแบบคำถามสุขภาพ (แบบ ต.8-คค) สำหรับผู้ขับรถและพนักงานที่เดินทางไปด้วยทุกคน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตนกับพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีขนส่งสินค้าในช่วงระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้ทำการขนส่งได้เฉพาะสินค้าตามข้อกำหนดที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้เท่านั้น ทั้งนี้ ต้องมีมาตรการรองรับเหตุฉุกเฉินในระหว่างการขนส่งด้วย และกำชับให้ผู้ขับรถต้องรับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่จำเป็นได้ที่ https://www.thaitruckcenter.com/tdsc/NewsDetail?Isveiw=1&id=140

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement