ตามที่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้ปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการรถโดยสารประจำทางจากเวลาปกติ เป็นให้บริการตั้งแต่ เวลา 05.00 – 21.00 น.( เวลา 21.00 น. คือ เวลาที่รถโดยสารกลับถึงอู่จอดรถท่าต้นทาง) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่าง เวลา 22.00 – 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น

 

ขสมก.ได้มีการปรับปรุงแผนการเดินรถตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ดังนี้

  1. ปล่อยรถคันแรก ออกจากท่าต้นทาง เวลา 05.00 น. โดยเพิ่มความถี่ในช่วงต้นของการปล่อยรถ ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 5 – 10 นาที เพื่อแก้ไขปัญหาการตกค้างของผู้ใช้บริการ
  2. ปล่อยรถคันสุดท้าย ออกจากท่าต้นทาง เวลาประมาณ 18.00 – 19.00 น. และปล่อยรถออกจากท่าปลายทาง เวลาประมาณ 20.00 น. เพื่อให้พนักงานขับรถโดยสารสามารถนำรถกลับเข้าอู่ได้ทันเวลา 21.00 น. โดยปรับเพิ่มความถี่ในช่วงการปล่อยรถ 3 คันสุดท้ายให้มีระยะห่างกัน 5 – 10 นาที ซึ่งรถ 3 คันสุดท้าย จะติดป้ายข้อความชี้บ่งบริเวณหน้ารถโดยสาร เหลือรถ 2 คันสุดท้าย ตามมาด้วย เหลือรถ 1 คันสุดท้าย” และ “รถคันสุดท้ายทั้งนี้ ขสมก.จะมีการปรับปรุงการปล่อยรถในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชน
  3. สำหรับการปล่อยรถโดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น จะพิจารณาปล่อยรถให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชน ในแต่ละช่วงเวลา
  4. ผู้ใช้บริการทุกคน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการรถโดยสาร และต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ดังนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องนั่งบนเบาะที่กำหนด (เบาะที่ไม่มีสติกเกอร์คาดเป็นรูปกากบาท), ผู้ใช้บริการจะต้องยืนบนจุดที่กำหนด และสามารถยืนได้คันละไม่เกิน 10 คน, กรณีรถโดยสารมีผู้ใช้บริการ ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ จะต้องรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป

โดย…ยกล้อ

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th