กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง ระดมเจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำประปา  3,000 ลิตร แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่ชาวบ้านทุ่งแล้ง ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอย่างไรก็ตาม ทช. ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดย ทช.ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ปัจจุบันได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำประปาสะอาด เข้าช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำทั่วทุกภูมิภาคแล้ว จำนวน 6,216,800 ลิตร แบ่งออกได้ ดังนี้

– ภาคกลาง จำนวน 3,123,500 ลิตร

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 845,000 ลิตร

– ภาคเหนือ จำนวน 1,804,300 ลิตร

– ภาคใต้ จำนวน 444,000 ลิตร

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1146 หรือแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่ เพื่อทาง ทช.จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement