“พลังงานจังหวัดขอนแก่น” เร่งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 เผยร่วมเปิดขบวนรถพุ่มพวงนำผักสดและสินค้าบริโภคออกไปตระเวนจำหน่ายให้ประชาชน และมีแผนจะผลักดันกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษที่ใช้ระบบโซลาร์สูบน้ำที่ได้รับการส่งเสริมเข้าร่วมด้วย พร้อมหนุนโรงไฟฟ้าชุมชน สถานีพลังงานชุมชน และโซลาร์สูบน้ำบาดาลช่วยสร้างรายได้และแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่คุณศิวเรศ ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้พลังงานจังหวัดขอนแก่นกำลังตอบโจทย์ในการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้เดินทางจากกรุงเทพฯ กลับมายังภูมิลำเนาจังหวัดขอนแก่น โดยวันนี้ได้ร่วมเปิดตัวรถพุ่มพวงขายผัก ในโครงการ Khon kaen Smart Farming เพื่อเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางพลังงานจังหวัดมีแผนที่จะได้นำผักปลอดสารพิษที่ได้รับการส่งเสริมจากการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มาให้รถพุ่มพวงนำไปจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไป ซึ่งต่อไปจะมีการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในห้องเย็นโซลาร์ โรงคัดล้าง และ Smart Farm ด้วยคุณศิวเรศ กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีโครงการด้านพลังงานที่จะเข้ามาสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในช่วง 1-2 เดือนจากนี้ไปก็จะมีโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่ภูผาม่าน กลุ่ม Quick Win ที่กระทรวงพลังงานมีกำหนดเปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นข้อเสนอโครงการได้ในวันที่ 17 เมษายน นี้ ซึ่งจะทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่และชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะมีรายได้จากการขายหญ้าเนเปียร์ด้วย ก่อนหน้านี้ ทางพลังงานจังหวัดได้เข้าไปเร่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น โดยการส่งเสริมการสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 100 ระบบ โดยสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการดำเนินงานที่เน้นการตลาดนำการผลิต ผลลิตที่ได้มีทั้งส่งจำหน่ายตลาดในอำเภอและจังหวัด และในห้างฯเทสโก้โลตัส ห้างฯทอปซุปเปอร์มาเก็ต บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ผู้ผลิตอาหารกล่องสำเร็จรูปจำหน่ายใน 7-11) เป็นต้น

โครงการสถานีพลังงานชุมชนเพื่อสร้างอาชีพให้กับประชาชนและแก้ปัญหาภัยแล้งด้วย ขณะนี้มีผู้สนใจ 3-4 แห่งที่จะยื่นของบจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ยื่นขอติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้ต่อยอดด้านพลังงานในพื้นที่ให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อาทิ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำ โรงอบแห้ง ห้องเย็น โรงคัดล้าง สำหรับกลุ่มปลูกผัก และปลูกมะม่วงเพื่อส่งออก เป็นต้น

โครงการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร หรือโซลาร์สูบน้ำบาดาล ซึ่งทาง อบต. ได้ยื่นแอดมินไว้แล้วเตรียมจะยื่นของบจากกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวนทั้งสิ้น 900 บ่อ

โดย … น้าเช

กดติดตามเพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement