จากสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อไวรัสโควิด-19  ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีความห่วงใยในการดูแลชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อให้ทุกคนในพื้นที่ปลอดภัยและสามารถป้องกันตนเองจากเชื้อโรค ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 (ESIE 4) ได้เดินทางไปยังตำบลแม่น้ำคู้ จังหวัดระยอง

เพื่อมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่สมาชิกชุมชน พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการผลิตหน้ากากผ้าภายในพื้นที่สำหรับพระสงฆ์และบุคคลทั่วไป เพื่อให้ชาวชุมชนมีอุปกรณ์ไว้ใช้ป้องกันการแพร่กระจายของโรคอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังได้บริจาคเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อติดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิ ช่วยคัดกรองผู้ป่วยมีอาการเป็นไข้และพาผู้เสี่ยงติดเชื้อส่งโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง (WHA IR) ผู้จัดการนิคมฯ และคณะของดับบลิวเอชเอ ได้เดินทางไปเยี่ยมสมาชิกชุมชนหนองบัว จังหวัดระยอง เพื่อมอบเงินสนับสนุนให้แก่อาสาสมัครนำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและหน้ากากผ้า รวมถึงทีมงานยังได้ร่วมแบ่งปันความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขอนามัยเพื่อให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th