กรมการขนส่งฯ ชี้ช่องเยียวยา “รถทำมาหากินทุกชนิด” พักหนี้ 6 เดือน หรือ ยืดผ่อนได้ 96 งวด ร่วมหารือ “สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยคปภ.-สมาคมประกันวินาศภัย” ช่วยเหลือกลุ่มขนส่งและรถสาธารณะทันที

คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะที่มีการหยุดเดินรถบางเส้นทางในช่วงประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบก หารือร่วมกับ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัย เพื่อเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวสามารถเริ่มดำเนินการได้ทันที ทั้งขยายระยะเวลา และการพักชำระหนี้

นอกจากนี้ ทางสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีมาตรการพักชำระหนี้ได้ระยะเวลา 6 เดือน และสามารถขอขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีกได้ไม่เกิน 96 เดือน โดยรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ ธปท. กำหนดขณะเดียวกันสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NON-BANK) หรือบริษัทลีสซิ่งที่ปล่อยกู้กับผู้เช่าซื้อรถยนต์ เบื้องต้น จำนวน 15 แห่ง มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านสินเชื่อ โดยพักชำระหนี้ 3-6 เดือน และขยายเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 เดือน ตามข้อเสนอของกรมการขนส่งทางบกและผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งจะครอบคลุมรถโดยสารและรถบรรทุก ทั้งประเภทไม่ประจำทางและประจำทาง รวมถึงรถแท็กซี่ และรถรับจ้างประเภทอื่นๆ

สำหรับเงื่อนไขมาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ขึ้นอยู่กับศักยภาพของสถาบันการเงินแต่ละราย ขณะเดียวกันผู้ประกอบการสามารถแจ้งการหยุดใช้รถในช่วงนี้ เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยในช่วงเวลาที่หยุดใช้รถคืนหรือผู้ประกอบการอาจตกลงกับบริษัทผู้รับประกัน เพื่อนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนมาขยายระยะเวลาคุ้มครองได้โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งปรับหลักเกณฑ์การแจ้งหยุดใช้รถตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ สามารถทำหนังสือถึงบริษัทประกันภัยเพื่อแจ้งหยุดใช้รถได้โดยตรงกับบริษัทประกันภัย โดยมีเงื่อนไขระยะเวลาในการแจ้งหยุดใช้รถต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะที่หยุดเดินรถบางเส้นทางชั่วคราวนั้นและต้องการขอพักชำระหนี้สามารถดำเนินการติดต่อกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NON-BANK) หรือบริษัทลีสซิ่ง ได้ทันที อย่างไรก็ดี หลังจากการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่งผลให้จำนวนรถโดยสารสาธารณะและผู้ประกอบการขนส่ง รวมถึงผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ ลดลงไม่ถึง 10% ของการเดินทางทั้งหมด ซึ่งการหยุดเดินรถชั่วคราวนั้นเป็นการหยุดเดินแค่บางเส้นทาง โดยจังหวัดใดก็ตามที่มีการประกาศปิดจังหวัดห้ามเข้าออกพื้นที่นั้น ทำให้มีการปรับจุดการเดินรถทั้งรถโดยสารสาธารณะกรุงเทพฯ และรถโดยสารสาธารณะระหว่างจังหวัด

โดย…ยกล้อ

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th