กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงเดือนมีนาคม 2563 อุบัติเหตุลดลง 14% เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 10% พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจร

กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ เดือนมีนาคม 2563 จากการรายงานอุบัติเหตุทางระบบ HAIMS พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1,251 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 215 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 1,051 คน จำนวน รถที่เกิดอุบัติเหตุ 2,302 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 18 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนมีนาคม 2562 จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 14% ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 10% บาดเจ็บลดลง 20% จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้น 4%

ซึ่งสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุมาจากผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ากฎหมายกำหนด 75% (939 ครั้ง) รองลงมาได้แก่ การตัดหน้าระยะกระชั้นชิด 8% (97 ครั้ง) หลับใน 6% (76 ครั้ง) และอุปกรณ์รถบกพร่อง 4% (55 ครั้ง)

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 64% (801 ครั้ง) ทางโค้งปกติ 14% (181 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 7% (82 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 31% (721 คัน) รถยนต์นั่ง 20% (454 คัน) และรถจักรยายนต์ 11% (242 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 26% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21% และภาคตะวันตก 13%

นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 9 คลองพระยาสุเรนทร์ – บางพลี จำนวน 35 ครั้ง หากจำแนกตามรายจังหวัดพบว่าจังหวัดชลบุรีเกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสุพรรณบุรี ตามลำดับ

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะที่วิ่งบนทางหลวง ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุ  ที่อาจเกิดขึ้น กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทาง รวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย

หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement