กรมทางหลวง (ทล.) เดินหน้าต่อเนื่อง เร่งบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้ง เสิร์ฟน้ำดื่ม-น้ำใช้ ให้ประชาชน 60 จังหวัด รวม 30 ล้านลิตร รถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ และบุคลากรพร้อมเต็ม 100 ช่วยเหลือตลอด 24 ช.ม.ผ่านสายด่วน 1586 ขณะที่สนับสนุนดับไฟป่าข้างทางก่อนลุกลามสร้างปัญหา 1,170 แห่ง และจ้างงานเกษตรกร 595 คน ลุยงานกรมทางหลวง ชดเชยสูญรายได้ เสริมเศรษฐกิจชุมชน

คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานในสังกัด เร่งดำเนินการตามนโยบายของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการบรรเทาผลกระทบของการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งอย่างเต็มที่ โดยสั่งการกรมทางหลวงและหน่วยงานทั่วประเทศ แจกจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง จนกว่าปัญหาจะคลี่คลายลง

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้รายงานว่า ล่าสุดได้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวแล้วจำนวน 60 จังหวัดทั่วประเทศ คิดเป็นปริมาณน้ำ 30,565,400 ลิตร ซึ่งคาดว่ายังมีความต้องการเพิ่มขึ้น จึงกำชับให้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านสายด่วนกรมทางหลวง 1586 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

นอกจากนั้น ยังได้มอบนโยบายให้กรมทางหลวงกำชับให้ผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างต่างๆ ใส่ใจประหยัดน้ำที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกทางหนึ่งด้วย และขอความร่วมมือประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดในชีวิตประจำวัน หมั่นดูแลตรวจสอบอุปกรณ์การใช้น้ำภายในบ้านหรือหน่วยงาน และรีบซ่อมแซมเมื่อพบปัญหาแตกรั่วซึม เพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดฤดูแล้ง

คุณสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง ทั้งสำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง และหมวดทางหลวง ทั่วประเทศ ประสานความร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาค ผ่านโครงการ “กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมรถบรรทุกน้ำทั่วประเทศพร้อมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือถึง 810 คัน ซึ่งมียอดสะสมการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน (19 เมษายน 2563) ใน 60 จังหวัด จำนวน 42,442 ครัวเรือน และ ประชาชนอีก 28,254 ราย คิดเป็นปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 30,565,400 ลิตร

ความช่วยเหลือดังกล่าวสูงสุดอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 19 จังหวัด คิดเป็นปริมาณทั้งสิ้น 9,258,100 ลิตร รองลงมาคือภาคกลาง 12 จังหวัด รวม 7,306,550 ลิตร ภาคตะวันออก 6 จังหวัด 5,811,000 ลิตร ภาคเหนือ 9 จังหวัด 4,093,000 ลิตร ภาคใต้ ใน 10 จังหวัด รวม 3,214,750 ลิตร และภาคตะวันตก 4 จังหวัด 882,000 ลิตร

นอกจากนั้นยังให้การสนับสนุนการดับไฟป่าบริเวณสองข้างทาง เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามและสร้างความเสียหายในวงกว้าง ส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน บดบังทัศนวิสัย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน ( 19 เมษายน 2563) จำนวน 1,170 แห่ง ทั่วประเทศ โดยอยู่ในพื้นที่ภาคกลางสูงสุด 20 จังหวัด รวม 535 แห่ง ภาคเหนือ 9 จังหวัด 309 แห่ง ภาคตะวันตก 4 จังหวัด 106 แห่ง ภาคตะวันออก 4 จังหวัด 83 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 จังหวัด 72 แห่ง และภาคใต้ 6 จังหวัด 65 แห่ง

สำหรับการจัดจ้างแรงงานเกษตรกรท้องถิ่นมาดำเนินงานในโครงการของกรมทางหลวงที่มีอยู่ปัจจุบัน เพื่อทดแทนการสูญเสียรายได้จากการเพาะปลูกพืชตลอดฤดูแล้ง ตามโครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงวิกฤติภัยแล้ง ประจำปี 2563 ของรัฐบาลนั้น ล่าสุดระหว่างวันที่ 1-15 เมษายน 2563 หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงทั่วประเทศ จัดจ้างแรงงานรวมทั้งสิ้น 595 คน คิดเป็นวงเงิน 2,968,960 บาท

ทั้งนี้ผลของการปฎิบัติงานสามารถถางป่าได้จำนวน 2,120,160 ตร.ม. งานตัดหญ้า 1,289,680 ตร.ม. งานทำความสะอาด 723,660 ตร.ม. งานทางระบายน้ำ 34,390 ตร.ม. งานปรับแต่งพื้นที่ 12,950 ตร.ม. และงานอื่นๆ เช่น ที่พักผู้โดยสาร ปลูกต้นไม้ รวม 11,020 ตร.ม.

“การจัดจ้างแรงงานเกษตรกรของกรมทางหลวงได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้ของเกษตรกร ซึ่งหายไปเพราะการปลูกพืชไม่ได้ผลในช่วงหน้าแล้ง ทำให้มีกินมีใช้ไม่ลำบากมากและผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยเศรษฐกิจชุมชนให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนมากขึ้น”

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement