กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดย ทช.ได้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งในหลายพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

ปัจจุบันได้นำกำลังเจ้าหน้าที่และรถบรรทุกน้ำประปาสะอาด เข้าช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำทั่วทุกภูมิภาคแล้ว จำนวน 7,449,500 ลิตร แบ่งออกได้ ดังนี้

– ภาคกลาง จำนวน 3,728,500 ลิตร

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 845,000 ลิตร

– ภาคเหนือ จำนวน 2,366,000 ลิตร

– ภาคใต้ จำนวน 510,000 ลิตร

อาทิ แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ได้นำรถบรรทุกน้ำประปา จำนวน 15,000 ลิตร แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ที่มีบ้านเรือนอยู่บนถนนทางหลวงชนบทสาย นว. 4096 แยกทางหลวงหมายเลข 3005-บ้านเนินกระพี้ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

รวมถึงแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์  โดยหมวดบำรุงทางหลวงชนบทชนแดน เจ้าหน้าที่ได้นำรถบรรทุกน้ำประปา จำนวน 6,000 ลิตร แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่10, หมู่8 ตำบลนายม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  บนถนนทางหลวงชนบทสาย พช.4024 แยกทางหลวงหมายเลข 2275-บ้านถ้ำน้ำบัง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1146 หรือแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดในพื้นที่ เพื่อทาง ทช.จะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://line.me/R/ti/p/%40eci6103k

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th