เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังมาก่อนหน้านี้

ที่ประชุม คนร. มีมติเห็นชอบให้ กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้วงเงิน 50,000 ล้านบาทให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (จากที่มีการส่งแผนการค้ำประกันเงินกู้มาให้ 70,000 ล้านบาท) ซึ่งหลังจากนี้ การบินไทย จะนำไปเพิ่มสภาพคล่องโครงสร้างหนี้กับธนาคารในประเทศ และเจ้าหนี้ต่างประเทศ

นอกจากนี้ คนร. ยังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อผลักดันงานเร่งด่วน ได้แก่

1.คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยมีคุณเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ

2.คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีคุณประสงค์ พูนธเนศปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement