เมื่อวันที่ 29 เม.ย.63 ที่ผ่านมา มีรายงานว่า พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในการบริหารกิจการของบริษัทและปัญหาการทุจริต บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำให้ประสบภาวะขาดทุน ได้เปิดเผยถึงกรณี คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตในการบินไทยได้เปิด ช่องทางให้พนักงานการบินไทยและบุคคลทั่วไปที่มีเบาะแส พฤติกรรมการกระทำของพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการบริษัทที่ส่อทุจริต บริหารงานผิดพลาด เอื้อประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง หรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดบุคคลเพื่อจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ซึ่งเป็นการกระทำทั้งโดยบุคคลหรือเป็นขบวนการ สามารถแจ้งข้อมูล เอกสาร หลักฐานมาได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย
1.ทางอีเมล์ : [email protected]

2.ทางไปรษณีย์ : ส่งถึง พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช หัวหน้าคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตในการบินไทย สำนักงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) กระทรวงคมนาคม เลขที่ 38

ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัสเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

3.มาด้วยตนเอง : ได้ที่ สำนักงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายถาวร เสนเนียม) ซึ่งเปิดรับทุกวันในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยก่อนหน้านี้ คุณถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้กำกับดูแลบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เคยเผยว่า ได้มีการแต่งตั้งและมอบหมายคณะที่ปรึกษา คณะทำงาน บุคคลทำหน้าที่เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ ประสานงาน รายงาน และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการทำงาน การแก้ไขปัญหา เพื่อกำหนดเป็นนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานตามที่ตนได้รับมอบหมาย

โดยให้ช่วยติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงานในกำกับดูแลอีกทางหนึ่ง ซึ่งที่ผ่านมาคณะทำงานได้เข้าตรวจสอบกระบวนการกำหนดราคาตั๋วโดยสาร การจำหน่ายตั๋วโดยสาร การตรวจสอบการบริหารงานของผู้บริหาร และการเชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาระยะหนึ่งแล้ว

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement