ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) เปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ ได้มีการประชุมถึงมาตรการช่วยเหลือกลุ่มรถโดยสาร โดยมีสาระสำคัญคือ การพักชาระหนี้-หาแหล่งเงินกู้ การติดตามกรมการขนส่งทางบก และการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐฯ

สำหรับการพักชาระหนี้-หาแหล่งเงินกู้นั้น ทางสมาคมฯ ได้ยื่นขอให้สำนักงานประกันสังคมตีความว่า อาชีพคนขับรถ เป็นเหตุสุดวิสัยของช่วงโควิด-19 ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งสำนักงานประกันสังคมจะขึ้นทะเบียนและจ่ายชดเชยให้เรา 62% ในช่วงเวลา 3 เดือนหรือ 90 วัน และหากผู้ประกอบการที่ไม่มีงานเลยสามารถระบุลงไปได้เลยเต็มที่ โดยสำนักงานประกันสังคมจะหารให้เป็นรายวัน ถ้าหากเป็นกรณีที่รถไม่ได้หยุดทั้งบริษัท ต้องแจ้งว่า คนไหนหยุด คนไหนไม่หยุด ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับการหักส่งประกันสังคมอย่างไร

ส่วนการติดตามความช่วยเหลือจากกรมการขนส่งทางบกนั้น ทางสมาคมฯ ได้ยื่นให้ช่วยงดเว้นภาษีประจาปี 63 พักจ่ายค่า GPS และพักจ่ายประกันภัย ซึ่งทางกรมฯ แจ้งว่าไม่สามารถทำได้ แต่จะออกเป็นประกาศกรมฯ ถ้าอธิบดีกรมฯ แจ้งมาจะสามารถเลื่อนได้ ทั้งนี้เราสามารถผ่อนชำระเป็นงวดๆ ได้ ซึ่งต้องดูตามสถานการณ์ต่อไป ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็ต้องขอกันต่อไป ในส่วนของการตรวจเรื่องวัสดุลามไฟนั้น ทางสมาคมฯ จะทำหนังสือไปยังอธิบดีกรมฯ เพื่อขอเลื่อนไปอีก 1 ปี เนื่องจากวิกฤตโควิด-19 ทำให้อู่ไม่สามารถต่อรถได้ เพราะรถค้างในอู่จำนวนมาก ซึ่งไม่น่าจะจดทะเบียนทันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แต่รถที่ใช้ไปแล้วไม่เกี่ยวกันด้านประกันภัยนั้น ในส่วนของวิริยะประกันภัย โดยคุณขนิษฐา ผู้สนับสนุนสมาคมฯ แจ้งมาว่า สำหรับรถโดยสาร ไม่ต้องไปแจ้ง ม.79 หรือ ม.89 แต่ให้แจ้งกับวิริยะฯ ไปเลยว่า เราจะแจ้งหยุดวิ่งกี่คัน และทางวิริยะฯ จะหารเป็นรายวันคืนให้ ยกเว้นในกรณีที่รถมีการเคลม ทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-689-2588

ส่วนค่าปรับ GPS นั้น ตามที่สมาคมฯ ขอไป ค่าจีพีเอสที่ค้างชำระ ขอให้เรียกพนักงานไปอบรม ในกรณีความผิดครั้งที่ 1 ซึ่งยังไม่มีคำตอบลงมา แต่ทางกรมฯ แจ้งว่า ถ้าเป็นความผิดครั้งต่อไป ทางกรมฯ จะขอปรับตามข้อหาว่ากระทาซ้ำซากหรือไม่ จะปรับตามอัตรา แต่ไม่มีการ Lock ทะเบียน เวลาไปเสียภาษี (อัตราความเร็ว 91-95 ปรับ 300 ทาง สมาคมฯ ขอว่าไม่ปรับ แต่ขอให้ไปอบรมแทน ซึ่งทางอธิบดีกรมฯ ขอไปหารือก่อนแล้วจะมาแจ้งต่อไป) ซึ่งถ้ากรมฯ อนุมัติ การตั้งค่าที่ศูนย์ GPS ก็จะ Set เหมือนกันทั่วประเทศ ที่อัตราความเร็ว 96-100 ปรับ 500 บาท อัตราความเร็ว 101-120 ปรับ 1,000 บาท ความเร็วเกิน 120 มีโทษสูง

ทั้งนี้ เรื่องตรวจจับควันดำ นั้น ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนตุลาคม ทางกรมฯ จะตั้งด่านอาทิตย์ละ 2 วัน และตั้งแต่พฤศจิกายน จนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าจะจับทุกวัน ซึ่งปัจจุบันทางตรวจการฯ ไม่ค่อยได้จับแต่จะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่หากมีการจับกุมจากตรวจการฯ ขอให้เสียค่าปรับเท่าตำรวจจับคือ 1,000 บาท จาก 5,000 บาท ซึ่งหนักไป

นายกสมาคม สปข. กล่าวถึงการขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐฯ ว่า อยากขอให้ใช้รถจากเอกชนมากกว่า บขส. และให้หน่วยงานท้องถิ่นมีงบเพื่อเดินทาง และอยากให้ช่วยผู้ประกอบการมีเงินสดหมุนเวียน โดยให้ทางทางธนาคาร Soft lone เหมาะกับคนที่เป็นหนี้ 100 ล้านบาท จะให้กู้ 20 ล้านบาท จากมูลหนี้ และคิดอัตราดอกเบี้ยที่ 2-3% ในระยะเวลา 3-5 ปีหรือ 5% ยาว 7 ปี และอยากให้เน้นช่วยกลุ่มรายย่อย ที่เป็นนิติบุคคลของรถโดยสารที่เป็นส่วนบุคคลเข้าเกณฑ์ โดยการพักต้น 6 เดือน แล้วจ่ายแต่ดอกเบี้ย กับการพักต้นพักดอก 3 เดือน

โดย…ยกล้อ

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement