อธิบดีกรมทางหลวง ออกโรงชี้แจงประเด็นกล่าวหา เตรียมตัดต้นไม้ที่ทางหลวงสาย 23 ยโสธร – บ้านย่อ จ.ยโสธร เพื่อปรับปรุงเส้นทาง โดยยืนยัน ได้ขอยกเลิกโครงการไปที่จังหวัดยโสธรแล้ว เผยที่มาของโครงการเป็นงบกลุ่มจังหวัด ปี 64 ซึ่งเป็นความต้องการของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เอง

คุณสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงกรณีมีข่าวสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงกรณีคุณศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกมาระบุว่า แขวงทางหลวงยโสธร สังกัดกรมทางหลวง กำลังดำเนินโครงการปรับปรุงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ตอน ยโสธร-บ้านย่อ ระหว่าง กม.182+600 ถึง  กม.185+000 ซึ่งจะต้องมีการตัดโค่นต้นยางนาขนาดใหญ่ ออกไปจากแนวถนนดังกล่าวหลายสิบต้น โดยได้ดำเนินการตีตราประทับ เพื่อเตรียมดำเนินการตัดโค่นต้นยางนานั้น กรมทางหลวง ขอยืนยันข้อเท็จจริงว่า กรมทางหลวงได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวไปแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงยโสธร ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เพื่อขอยกเลิกโครงการปรับปรุงถนนดังกล่าว

ส่วนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการนั้น อยู่ในทางหลวงหมายเลข 23 ตอน ยโสธร-บ้านย่อ ระหว่าง กม.182+600-กม.185+000 เป็นถนน 4 ช่องจราจร กว้าง 19 เมตร และพื้นที่เขตทาง ทั้งสองข้างไม่ได้อยู่ในเขตป่าสงวนแต่อย่างใด

สำหรับที่มาของการเริ่มต้นโครงการนี้เกิดขึ้นมาจาก คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยโสธร ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ถึงกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากต้นไม้ยางนาขนาดใหญ่จำนวนหลายต้น บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ และเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ต่อมาเมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2562 แขวงทางหลวงยโสธร จึงได้เสนอแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นมา และกลุ่มจังหวัดได้พิจารณาความจำเป็นเหมาะสมแล้ว ซึ่งแต่ละโครงการเกิดจากความต้องการของกลุ่มจังหวัดเอง มีทั้งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ การยกระดับมาตรฐานทางหลวงสนับสนุนการค้า และการลงทุน  รวมถึงการปรับปรุงถนน เพื่อแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 23  ตอน ยโสธร-บ้านย่อ  ระหว่าง กม. 182+600-กม. 185+000 ด้วย

โดยมีข้อร้องเรียนระบุถึงตัวอย่างอุบัติเหตุ คือ แนวถนนบริเวณ กม.185+000 เป็นโค้งหักศอก คอขวด เป็นสาเหตุให้รถที่วิ่งมาด้วยความเร็วเสียหลัก ทัศนวิสัยการมองเห็นถูกบัดบังด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ทำให้รถที่ออกจากซอย 2 ข้างทาง มองไม่เห็นรถที่วิ่งมาบนถนนสายหลัก ทำให้เกิดการเฉี่ยวชนบ่อยครั้ง

“ขอย้ำว่า โครงการดังกล่าวอยู่ในขั้นการเตรียมความพร้อมโครงการเท่านั้น โดยแขวงทางหลวงยโสธร และเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ได้ทำการสำรวจต้นไม้หวงห้ามที่ติดขัดงานก่อสร้างในเขตทางหลวง เพื่อจะได้ทำหนังสือขออนุญาตตามระเบียบ แต่ได้พิจารณายกเลิกโครงการไปก่อน”

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ทางแขวงทางหลวงยโสธร ได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการตัดต้นไม้ในเขตทางหลวงที่ติดขัดงานก่อสร้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคลและแจกแบบสอบถามประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณที่จะมีโครงการก่อสร้าง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันว่ากรมทางหลวงปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เสมอ

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement