โควิด-19 ซัดรถโดยสารสาธารณะอ่วม! หยุดวิ่งกว่า 90% “สกุลฎ์ซี” ห่วงผู้ปรกอบการ ร่วมวิงวอนภาครัฐช่วยเหลือ “ลดค่าน้ำมัน-เลื่อนชำระเงินกู้-ค่าบริการต่างๆ” หวังให้มีรายได้เลี้ยงดูแลครอบครัว

คุณรุจิภา สกุลฎ์โชคนำชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ รู้สึกเป็นห่วงผู้ประกอบการเดินรถประจำทาง ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากการควบคุมการเดินทาง และจากการพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการ​ ได้ให้ข้อมูลว่า การวิ่งหายไปกว่า 90% แต่ยังคงต้องดำเนินการเนื่องจากต้องให้บริการกับลูกค้าที่มีความจำเป็นในการเดินทาง ซึ่งก็เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบมากเช่นกัน อีกทั้งรถที่วิ่งไม่สามารถรับผู้โดยสารได้เต็มคัน เนื่องจากต้องมีมาตรการในการเว้นที่นั่ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคน

สำหรับมาตรการที่จะช่วยผู้ประกอบการได้คือ การลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด จากทุกหน่วยงานที่เป็นกลไกของภาครัฐ อย่างเช่นการลดค่าน้ำมันราคาพิเศษให้สำหรับกลุ่มรถโดยสารประจำทาง การเลื่อนชำระเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หรือกลับสู่สภาวะปกติ รวมทั้งงดค่าดำเนินการ ค่าบริการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกรมการขนส่งทางบก เพื่อให้มีรายได้ที่เพียงพอต่อการชำระค่าดำเนินการประจำวัน ได้ค่าครองชีพขั้นต่ำ

“สำหรับตัวบริษัทฯ เองที่เพิ่งลงทุนในการพัฒนารถ นวัตกรรมและองค์ประกอบนั้น ได้รับผลกระทบ เรื่องการนำเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและวัตถุดิบจากต่างประเทศ หากภาครัฐมีมาตรการเลื่อนการชำระเงินกู้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยจะสามารถช่วยได้ รวมถึงการส่งเสริมการปล่อยเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจุบันสถาบันทางการเงินก็หยุดปล่อยเงินกู้สำหรับผู้ประกอบการเช่นกัน ซึ่งมีผู้ประกอบการบางรายยังคงมีความต้องการที่จะเปลี่ยนรถเนื่องจากจะทำให้ค่าเชื้อเพลิง หรือค่าซ่อมบำรุงรักษาต่ำกว่าเดิม”

โดย…ยกล้อ

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th