คุณอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามการจัดระเบียบเรือโดยสารในคลองแสนแสบของกรมเจ้าท่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 โดยมี คุณวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วยคุณเชาวลิต เมธยะประภาส เจ้าของบริษัทครอบครัวขนส่ง (2020) จำกัด ให้การต้อนรับ ณ ท่าเรือประตูน้ำคุณอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบว่า การมาใช้บริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบก่อนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค จากเดิมมีผู้มาใช้บริการจำนวนประมาณ 50,000 คนต่อวัน ในช่วงล็อคดาวน์ลดลงประมาณ 5,000 คนต่อวัน และภายหลังคลายล็อคดาวน์ มีผู้มาใช้บริการประมาณ 10,000 คนต่อวัน ซึ่งบริเวณท่าเรือทั้ง 28 ท่าเรือ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนลงเรือทุกคน การเว้นระยะห่างระหว่างกัน (Social Distancing) 1-2 เมตร โดยจะต้องยืนรอเรือตามจุดเครื่องหมายที่กำหนดไว้ เว้นระยะห่างการนั่งในเรือ สวมใส่หน้ากากอนามัยทั้งก่อนขึ้น-ลงเรือตลอดการเดินทาง และจัดเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำแก่ผู้มาใช้บริการนอกจากนี้ ได้สั่งการเพิ่มเติมให้กรมเจ้าท่าดำเนินการตามมาตรการ ดังนี้
1.ปรับความถี่การให้บริการเรือในช่วงเวลาเร่งด่วน เป็น 3 – 5 นาทีต่อลำ โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 06.30 – 09.00 น. และช่วงเย็น ตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.00 น. จากเดิมให้บริการ จำนวน 40 ลำ เพิ่มเป็น จำนวน 60 ลำ
2.เพิ่มจุดเครื่องหมายเว้นระยะห่างการยืนบนเรือให้ชัดเจน ให้เป็นไปตามมาตรการ Social Distancing ระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร
3. จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในชั่วโมงเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ และให้คำแนะนำในการขึ้น-ลงเรือ
4. จัดให้มีกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจตราความปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

Advertisement