“ไปรษณีย์ไทย”  ขยายเวลาส่งหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศฟรี ภายใต้โครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ถึงวันที่ 15พ.ค. 63 โดยตั้งแต่เริ่มโครงการ ไปรษณีย์ไทยได้จัดส่งหน้ากากอนามัย ชุด PPE และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางแพทย์ไปถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วกว่า 500,000 กิโลกรัม รวมมูลค่าการส่งกว่า 24 ล้านบาท

คุณก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทย ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินโครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” เพื่อส่งต่อหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากภาครัฐ เอกชน และประชาชน  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการฝากส่ง ไปถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

โดยได้เริ่มต้นโครงการตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และได้รับผลตอบรับที่ดีมากจากคนไทยทั่วประเทศ โดยไปรษณีย์ไทยได้จัดส่งหน้ากากอนามัย หน้ากากอนามัยชนิด N95 ชุด PPE และอุปกรณ์ต่างๆ  ที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทางแพทย์ไปถึงโรงพยาบาลทั่วประเทศแล้วน้ำหนักกว่า 500,000 กิโลกรัม ด้วยระบบงาน EMS รวมมูลค่าการส่งกว่า  24 ล้านบาท และยังมีคนไทยอีกมากที่ยังมีความต้องการส่งความห่วงใยไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ ไปรษณีย์ไทยจึง ขยายเวลาโครงการ “ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย COVID-19” ให้คนไทยสามารถฝากส่งหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยไม่เสียค่าฝากส่ง ไปจนถึง 15 พฤษภาคม 2563สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ต้องการส่งหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัยชนิด N95 ชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ สามารถบรรจุสิ่งของลงกล่องที่มั่นคงแข็งแรง โดยสิ่งของที่ฝากส่งจะต้องไม่ใช่สิ่งของต้องห้ามในการขนส่งและไม่มีเป้าหมายในเชิงพาณิชย์ น้ำหนักต่อกล่องไม่เกิน 20 กิโลกรัม จ่าหน้าถึงโรงพยาบาลที่ต้องการ สามารถฝากส่งได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ ยกเว้น ไปรษณีย์อนุญาต ร้านไปรษณีย์ไทย EMS Point และร้านรับรวบรวม หรือหากมีความประสงค์ฝากส่งจำนวนมาก สามารถติดต่อเพื่อนัดหมายการรับฝากนอกสถานที่  โทร. 0-2831-3598, 09-1771-7408, 09-1771-7769 ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย จะดำเนินการจัดส่งน้ำใจจากคนไทยไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th