สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย ออกแถลงการณ์เฟซบุ๊ก TG UNION โดยมีข้อความระบุ ว่า

ขอแสดงจุดยืนในการดูแลบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยเน้นในเรื่องของสถานะสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจ และการอยู่ร่วมกันของหน่วยงานทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ รวมถึงสวัสดิการของสมาชิกและพนักงานบริษัทฯ ทุกท่านตามสภาพการจ้างที่มีอยู่เดิมตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

อย่างไรก็ตาม สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยขอแสดงความเห็นด้วยกับการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร การเพิ่มรายได้ การลดค่าใช้จ่าย การกำจัดอิทธิพลทางการเมือง ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงการลดขนาดขององค์กรอย่างถูกต้องตามกฎหมายและด้วยความสมัครใจของพนักงานตามแผนฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่จะผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และไม่กระทบกับสภาพการจ้างของพนักงานบริษัทฯ

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยยินดีให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยขอแสดงเจตนารมณ์คัดค้านการแปรรูปบริษัทฯ ด้วยการแบ่งแยกหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ ออกจากกัน และ/หรือ มีผลให้บริษัท การบินไทยต้องพ้นจากความเป็นรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ และต้องเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ทำเนียบรัฐบาล ว่า ยังไม่มีการนำแผนฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมครม.วันนี้ ซึ่งการฟื้นฟูเป็นเรื่องของคมนาคม คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่ต้องฟื้นฟูอยู่แล้ว

นอกจากนี้ พลเอกประยุทธ์ ยังกล่าวว่า“นี่เป็นโอกาสสุดท้าย ที่จะดูแลได้ ไม่ให้แย่ไปกว่านี้ ปรับปรุงทั้งหมด ทั้งกรรมการ โครงสร้าง ผู้บริหาร สหภาพต้องร่วมมือกัน ด้วย ถ้าไม่ปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูจะเกิดปัญหาลำบากกว่านี้”

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement