รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ในระบบรถไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดต่อไปในการใช้บริการ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายหลังรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายให้ประชาชนดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา พร้อมดำเนินมาตรการตามแผนรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการผ่อนคลายฯดังกล่าว เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

คุณสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า ภายหลังรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายให้ประชาชนดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทำให้จำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันจันทร์–ศุกร์ ที่เป็นวันทำงาน อย่างไรก็ตามแม้ว่าจำนวนผู้โดยสารจะเพิ่มสูงขึ้น แต่รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ยังคงขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ในระบบรถไฟฟ้า ที่บริษัทได้วางไว้ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางรางอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยยังคงขอให้ผู้โดยสารเว้นระยะห่าง 2 เมตรขณะรอซื้อตั๋วโดยสาร และตรวจวัดอุณหภูมิ , ขอความร่วมมือผู้โดยสารยืนในระยะห่างที่เหมาะสมขณะใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน ,ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้าสู่ระบบรถไฟฟ้า และสร้างระยะห่างในขบวนรถไฟฟ้าอย่างน้อย 1 เมตรตลอดการเดินทางนอกจากนี้ ยังได้ดำเนินมาตรการตามแผนรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากมาตรการผ่อนคลายฯ โดยในกรณีที่มีผู้โดยสารหนาแน่นจะมีการจำกัดจำนวนผู้โดยสารบนชานชาลา ด้วยการกำหนดจุดยืนรอบริเวณชั้นจำหน่ายตั๋วที่มีระยะห่างอย่างชัดเจน รวมทั้งควบคุมผู้โดยสารเข้าขบวนรถไฟฟ้าไม่เกิน 1 คนต่อตารางเมตร และขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารรอขบวนถัดไป ซึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารเพิ่มขึ้น บริษัทจึงได้จัดขบวนรถเสริมในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า–เย็น วันจันทร์–ศุกร์ จากเดิม 8 เที่ยว/วัน เพิ่มเป็น 14 เที่ยว/วัน หรือหากมีผู้โดยสารใช้บริการหนาแน่นมากก็จะพิจารณาเพิ่มเติมขบวนรถเสริม เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการของผู้โดยสารได้ รวมทั้งได้ปรับความถี่ในการเดินรถจาก 8.30 นาที เป็น 7.30 นาที ในช่วงก่อนปิดให้บริการเวลา 19.00–21.30 น.

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทาง เพื่อช่วยกระจายความหนาแน่นของจำนวนผู้โดยสารในช่วงเวลาเร่งด่วน ทำให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข Call Center 1690 หรือ www.srtet.co.th , www.facebook.com/AirportRailLink และ Twitter : Airport Rail Link

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

 

Advertisement