มีรายงานว่า คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คนที่ 2 และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงพนักงาน ผ่านวารสารภายใน DD’ Talk โดยมีข้อความ ดังนี้

“สวัสดีผู้บริหาร เพื่อน พนักงาน การบินไทย และ ไทยสมายล์ ว่าวันนี้ผมรู้ว่าพวกเราชาว การบินไทย และ ไทยสมายล์ทุกคน กำลังรู้สึกสับสนและกังวลกับสถานการณ์ของบริษัทฯ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่กำกับดูแลและรอการเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ แผนฟื้นฟู และ อนุมัติการค้ำประกันเงินกู้ให้กับการบินไทย

อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมา การบินไทย เป็นสายการบินชั้นนำและได้รับการชื่นชมจากผู้โดยสารและผู้ใช้บริการมาโดยตลอด จึงทำให้มีผู้ที่รักและห่วงใยการบินไทยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูการบินไทยอย่างกว้างขวางผ่านทางสื่อมวลชนและสื่อโซเชียล ซึ่งมีทั้งความคิดเห็นด้านบวกและลบ

บางความเห็นเป็นประเด็นอ่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อรัฐบาล ซึ่งพวกเราคงได้ติดตามข่าวสารกันอยู่แล้ว ผมจึงอยากขอความร่วมมือพนักงานทุกคนใช้วิจารณญานในการรับข่าวสาร ซึ่งผมคงไม่สามารถห้ามการวิพากษ์วิจารณ์ของพนักงานเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆ ในเวลานี้ได้

แต่ขอให้ทุกคนระมัดระวังการนำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงความคิดเห็นที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือที่มีต่อผู้โดยสาร พันธมิตร คู่ค้า รวมทั้งภาครัฐที่จะเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุนการบินไทยในการฟื้นฟูครั้งนี้

ดังนั้น ไม่ว่าผลการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีจะออกมาอย่างไร ขอให้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่กำกับดูแลได้พิจารณาอย่างรอบคอบและหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับการบินไทยแล้วผมขอให้พนักงานการบินไทยทุกคนมีความสามัคคี เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ แสดงให้เห็นถึงความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองโดยเร็ว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้สาธารณชนเห็นว่าแผนฟื้นฟูจะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย และกลับมาเชื่อมั่นในการบินไทยอีกครั้ง”

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement