คมนาคม เร่งเดินหน้าขุดลอกร่องน้ำท่าจีน วงเงิน 176 ล้านบาท แก้ปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง ขับเคลื่อนโลจิสติกส์ทางน้ำ และความปลอดภัยในการเดินเรือ  

คุณอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่เพื่อตรวจการปฏิบัติงานการขุดลอกและบำรุงร่องน้ำสมุทรสาคร (ท่าจีน) ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ คุณวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า

คุณอธิรัฐ กล่าวว่า ปัจจุบันร่องน้ำท่าจีนมีสภาพตื้นเขิน มีปริมาณวัสดุขุดลอกสะสมตลอดความยาวร่องน้ำกว่า 5,792,930 ลูกบาศก์เมตร  มีตำแหน่งวิกฤตตื้นเขินอยู่ที่บริเวณ ตั้งแต่ กม.ที่ 4 ถึง กม.ที่ 10 ซึ่งมีระดับความลึกเพียง 0.87 – 1.72 เมตรจากระดับน้ำลงต่ำสุด ก่อให้เกิดปัญหาด้านโลจิสติกส์ทางน้ำตลอดจนปัญหาความไม่ปลอดภัยในการเดินเรือ

ทั้งนี้ ได้มอบให้เจ้าท่าเร่งขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลที่ร่องน้ำท่าจีน ตั้งแต่ 3 เมษายน 2563 โดยใช้งบประมาณ 176,360,000 บาท สามารถขุดลอกปริมาณวัสดุได้ 2 ล้าน ลบ.ม. ทำให้แก้ไขให้ร่องน้ำท่าจีนในบริเวณวิกฤตกลับมามีความลึกที่ระดับ 3.00 เมตรจากระดับน้ำลงต่ำสุดได้

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้กรมเจ้าท่าพิจารณาเดินหน้าในการดำเนินการปรับปรุงร่องน้ำท่าจีน ที่มีวัสดุกีดขวางร่องน้ำอีกกว่า 3,792,930 ลบ.ม. รวมทั้ง ร่องน้ำอื่นอย่างต่อเนื้อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการขนส่งสินค้าทางลำน้ำ ช่วยลด Logistics cost ของประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการแข่งขันประเทศไทยในระดับนานาชาติ ทำให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจรและขนส่งทางลำน้ำ และยังส่งเสริมการประกอบอาชีพประมงและการท่องเที่ยวอีกด้วย

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th