เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ประกอบการรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย และเจ้าของรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย (รถบัสรับจ้างไม่ประจำทาง) เข้ายื่นหนังสือ ร้องทุกข์ความเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบต่อธุรกิจจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ถึงนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีคุณสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่องคุณไกรพิทักษ์ ศิริพล ประธานกลุ่ม ผู้ประกอบการรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย และเจ้าของรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย (รถบัสรับจ้างไม่ประจำทาง) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยกลุ่มผู้ประกอบการรถทัวร์ได้รับผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจในการวิ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 แพร่ระบาด

ดังนั้นจึงได้เข้ายื่นเรื่องร้องทุกข์กับรัฐบาลเพื่อต้องการให้รัฐบาลได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆของกลุ่มรถทัวร์ท่องเที่ยว และขอความเมตตากรุณาจาก นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ตลอดจนกระทรวง ที่กำกับ ได้พิจารณาหยิบยกนำเอาหนังสือร้องทุกข์ร้องเรียนของกลุ่มรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยฉบับนี้เข้าไปปรึกษาหารือหาทางหาวิธีในที่ประชุม ครม.และพิจารณาหาวิธีการช่วยเหลือเยียวยาพร้อมกับหามาตรการลดหย่อนผ่อนผันในบางเรื่องบางกรณีในสภาวะเศรษฐกิจและความเป็นอยู่อย่างไม่มีรายได้มาแล้วหลายเดือนเช่นอย่างทุกวันนี้

ขณะเดียวกัน ภายหน้ายังไม่รู้ด้วยว่ากลุ่มรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยจะฟื้นตัวและจะมีงานมาจ้างเหมาเช่ารถทัวร์ไปท่องเที่ยวเมื่อใด ซึ่งคาดว่าอาจต้องรอไปจนกว่าเชื้อ “ไวรัสโควิด-19” นั้นจะหายไปจากประเทศไทยดังนั้น กลุ่มรถทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทยจึงมีความเดือดร้อนและขอร้องทุกข์เพื่อขอความกรุณาเมตตาจากรัฐบาล ขอให้ช่วยเหลือเยียวยาและลดหย่อนผ่อนผัน ดังนี้

1.ขอให้รัฐบาลช่วยปรึกษาหาวิธีกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เป็นของรัฐฯ ให้ช่วยเหลือเยียวยาโดยการปล่อยเงินกู้ให้กับกลุ่มพวกข้าพเจ้าได้เข้าไปกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ/ ส่งคืนเงินต้น+ดอกเบี้ยระยะยาว / ในระยะ 3-6 เดือนแรกหลังจากได้รับเงินกู้มา ให้ปลอดส่งเงินต้นและดอกเบี้ย เพื่อจะได้นำเงินที่ขอกู้ได้นั้นมาซ่อมแซม บำรุง ปรับปรุง รักษาสภาพรถฯให้ดีพร้อมใช้บริการรับจ้างงานทัวร์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้จ่ายอีกด้วย

2.ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาช่วยปรึกษาหารือหรือเจรจาหาทางออกกับการที่สมาชิกในกลุ่มของพวกข้าพเจ้าที่ค้างและยังไม่ได้ผ่อนชำระเงินค่างวดรถทัวร์ฯมาแล้ว 2-3 งวด กับบริษัทจัดเงินไฟแนนซ์รถทัวร์ฯของกลุ่มพวกขัาพเจ้านี้ให้ด้วย 3.ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาโดยการลดหย่อนผ่อนผันเงิน ค่าต่อภาษีฯ-พรบ-ประกันภัยต่างๆ-จีพีเอส ในระหว่างช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563-ไปจนถึงหมดเชื้อ “ไวรัสโควิด-19” เป็นสภาวะปกติหรือแล้วแต่จะเห็นสมควรต่อเหตุการณ์นั้นๆ ซึ่งกลุ่มรถทัวร์ฯ ไม่ได้วิ่งรถฯ ไม่มีงานทัวร์ฯ ไม่มีใครมาจ้างเหมาเช่าไปท่องเที่ยวฯ รถทัวร์ท่องเที่ยวฯทุกคันจอดสนิทมาแล้วเกือบจะเข้า 3 เดือนเต็มๆ และอีกต่อไปก็คงจะไม่น้อยกว่า 3 เดือนรถทัวร์ท่องเที่ยวฯจึงจะพอมีงานวิ่งรับจ้างได้บ้างนิดๆหน่อยๆ ก็เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจก็ยังคงจะไม่ค่อยดี ขึ้นเร็วเท่าไหร่ ประชาชนส่วนมากก็ยังจะไม่มีเงินไปกินไปเที่ยวกัน คนก็จะต้องเก็บเงินไว้ใช้จ่ายซื้อของจำเป็นไว้ใช้ภายในครอบครัวก่อน…นี่คือเหตุและผล ในช่วงระยะแรกๆ นั้นรถทัวร์ท่องเที่ยวฯ จะไม่มีรายได้

4.ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาโดยสั่งยกเลิกเพิกถอนใบสั่งต่างๆ ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ และกล้องจับฯเช่น ใบสั่งจับรถวิ่งความเร็วเกินบ้าง จับรถควันดำเกินบ้าง จับวิ่งเขวานาน และใบสั่งจับกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่เป็นเหตุร้ายแรง ลหุโทษได้นั้นด้วย เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและบรรเทาทุกข์ให้กับเจ้าของรถทัวร์ท่องเที่ยวฯในช่วงระยะนี้ที่ไม่มีงาน ไม่มีเงิน และไม่มีรายได้นั้นด้วย

คลิป

 

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement