กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายบ้านแม่แฮน้อย – บ้านแม่สะงะใต้ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวง บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่และอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ภารกิจสำคัญประการหนึ่งของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม คือการสร้างเส้นทางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหลวง ทั้งยังสอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ประกอบกับเส้นทางส่วนใหญ่เป็นถนนดินภูเขา การคมนาคมขนส่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก การขนส่งอาจทำให้พืชผลได้รับความเสียหาย

ในฤดูฝนบางเส้นทางไม่สามารถใช้การได้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถลำเลียงผลผลิตออกสู่ตลาดได้ โดยเฉพาะพืชผลเมืองหนาว ที่เป็นแหล่งสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญ อาทิ ผักกาดหอมห่อ ผักกาดขาวปลี กะหล่ำปลีแดง บีทรูท ต้มหอมญี่ปุ่น เสาวรสหวาน อะโวคาโด และกาแฟอาราบิก้า

ดังนั้น ทช. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายบ้านแม่แฮน้อย –บ้านแม่สะงะใต้ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง 20 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 0+000 ถึง กม. ที่ 20+000 ก่อสร้างเป็นผิวจราจรเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมระบบระบายน้ำข้างทาง ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและราวเหล็กกันรถ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 23 ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างงานดินและชั้นคันทาง งานโครงสร้างทางและผิวจราจร และงานระบบระบายน้ำ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2564 โดยใช้งบประมาณ ในการก่อสร้างรวม 127.770 ล้านบาท

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement