คุณปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวการดำเนินการเปลี่ยนเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post) หรือ RGP โดยรื้อหรือทุบทิ้งของเก่าที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ นั้น

กรมทางหลวงชนบท ขอเรียนชี้แจงว่า แผนดำเนินการเปลี่ยนเสาหลักนำทางยางธรรมชาติ (Rubber Guide Post) หรือ RGP นั้น เป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ไม่ต้องการให้รื้อหรือทุบทิ้งของเก่าที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ ดังนั้น กรมทางหลวงชนบทจึงขอเรียนชี้แจงแนวทางในการดำเนินการ 3 ด้าน ดังนี้

  1. ด้านบำรุงรักษาทาง เป็นการปรับเปลี่ยนเสาหลักนำทาง ทดแทนของเดิมที่ชำรุด/เสียหาย และติดตั้งบริเวณที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติมเท่านั้น
  2. ด้านอำนวยความปลอดภัย เป็นการติดตั้งเสาหลักนำทางในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงหรือโค้งอันตราย ซึ่งยานพาหนะมีโอกาสหลุดโค้งออกไปชนได้                         
  1. ด้านการก่อสร้างถนน/สะพาน และถนนต่อเชื่อมที่ก่อสร้างใหม่ซึ่งอยู่ในงบประมาณประจำปีอยู่แล้ว เป็นการติดตั้งในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงหรือโค้งอันตราย

โดยมีแผนดำเนินการนำเสาหลักนำทางที่ผลิตจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูงอย่างเสาหลักนำทางยางพารา ในระยะเวลา 3 ปี แบ่งเป็น ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 2 แสนต้น ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 2 แสนต้น และในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3.05 แสนต้น รวมทั้งสิ้น 7.05 แสนต้น ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเสาหลักนำทางของกรมทางหลวงชนบทที่มีอยู่ทั้งหมด 3 ล้านต้น โดยจะยึดแนวทางในการปรับเปลี่ยนตามแนวทางข้างต้น

กรมทางหลวงชนบท จึงขอยืนยันว่า การดำเนินการมิได้มีการรื้อหรือทุบของเก่าที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ แต่จะนำมาปรับเปลี่ยนในกรณีที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา โดยเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราภายในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th