ขสมก. จัดทำโครงการ “ขสมก.ปันสุข” ติดตั้งตู้ปันสุข ที่อู่จอดรถโดยสารของเขตการเดินรถที่ 1- 8 เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณอู่ และได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้หยิบเครื่องอุปโภค บริโภคภายในตู้ไปใช้ประโยชน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยจัดพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณเขตการเดินรถที่ 4  อู่คลองเตย  ถนนสุนทรโกษา  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานครคุณสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบกับธุรกิจบางประเภท ไม่สามารถดำเนินกิจการได้  ทำให้ประชาชนบางส่วนได้รับความเดือดร้อน เพราะขาดรายได้ ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความห่วงใยประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว  จึงให้ ขสมก.จัดทำโครงการ “ขสมก.ปันสุข” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ ขสมก. 

โดยติดตั้งตู้ปันสุข ณ อู่จอดรถโดยสาร ของเขตการเดินรถที่ 1 – 8 ได้แก่ อู่บางเขน อู่มีนบุรี อู่ฟาร์มจระเข้ อู่คลองเตย อู่แสมดำ อู่บรมราชชนนี อู่บัวทองเคหะ และอู่หมอชิต 2 เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบบริเวณอู่จอดรถโดยสาร และได้รับความเดือดร้อน หยิบเครื่องอุปโภค บริโภคภายในตู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งเครื่องอุปโภค บริโภคดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและพนักงาน ขสมก. นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์ จะร่วมแบ่งปันความสุข สามารถนำเครื่องอุปโภค บริโภค มาร่วมแบ่งปันได้ ณ อู่จอดรถโดยสารที่มีการติดตั้งตู้ปันสุขทั้ง 8 แห่ง  โดย ขสมก.ได้รับเกียรติจากนายวิทยา ยาม่วง ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ขสมก.ปันสุข” ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณเขตการเดินรถที่ 4 อู่คลองเตย ถนนสุนทรโกษา  เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร            

ทั้งนี้ ขสมก.ได้จัดเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการหยิบสิ่งของตามนโยบาย “หยิบแต่พอดี ถ้ามีก็แบ่งปัน” และกำชับให้ประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย  ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และยืนตามจุดที่กำหนดซึ่งมีระยะห่างกัน 1 เมตร เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement