กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมดีๆ PANUS THAILAND LOGTECH AWARD ปีที่ 4 ผนึกกำลังความร่วมมือ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (สปปท.) (Artificial Intelligence Association of Thailand)

ในปีนี้ทางบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ยังคงเล็งเห็นความสำคัญของการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมที่จะพัฒนาเศรษฐกิจชาติ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอีกครั้งในปีนี้นับเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้จะเป็นธีมสนับสนุนส่งเสริมแนวคิดนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ภายใต้ชื่องาน PANUS THAILAND LOGTECH AWARD 2020 ในธีม AI for New Normal Economy ซี่งจะเน้นการนำนวัตกรรม AI มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจภายหลังโลกก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจนิวนอร์มอล

ซึ่งในปีนี้จะปรับรูปแบบการประกวดใหม่ทั้งหมดแบบสอดคล้องกับแนวทาง Social Distancing โดยจัดในรูปแบบของ Online Hackathon ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งเน้นที่จะเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการแข่งขันกับต่างชาติ ซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องส่งเสริมทักษะในการพัฒนานวัตกรรม เขียนโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์สร้างระบบ, อุปกรณ์, หรือหุ่นยนต์ที่มีความชาญฉลาด แต่การผลิตบุคลากรที่จะมาพัฒนานวัตกรรมเขียนโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ หรือสร้างระบบที่มีความชาญฉลาดให้เพียงพอนั้น จะต้องมีกลไกที่เหมาะสมซึ่งหนึ่งในวิธีการที่มีประสิทธิผล คือ การจัดเวทีให้เยาวชนและผู้ประกอบการไทยได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่

ทางผู้จัดตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป การจัดการแข่งขันในรูป “แฮกกาธอนออนไลน์” ปัญญาประดิษฐ์ในครั้งนี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับเยาวชนผู้สนใจและผู้ประกอบการไทยให้หันมาพัฒนาตนเองในด้านการนำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยงานมนุษย์ในภาคส่วนต่างๆได้อย่างแพร่หลายมากขึ้น

การประกวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงความสามารถของเยาวชนบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบการไทย ที่มีความสนใจในการพัฒนาโปรแกรม, ซอฟต์แวร์, ระบบและอุปกรณ์ชาญฉลาด. อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น ทำให้ผู้เข้าร่วมเกิดความริเริ่มสร้างสรรค์ไปสู่การสร้างบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ อันเป็นฐานกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งโครงการนี้จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันและยกระดับผลงานไทยให้มีความสามารถเป็นที่ประจักษ์ เป้าหมายคือการสร้างสรรค์ผลงานระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะนำไปสู่การใช้งานจริง ที่ปรากฏสู่สาธารณชนและสู่ภาคเอกชน

จากที่ผ่านมาพนัสฯได้ร่วมมือกับทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)จัดกิจกรรมไปแล้วจำนวน 3 ปีต่อเนื่อง โดยในปีนี้ครั้งที่ 1 ปี 2017ภายใต้ชื่องาน  PANUS THAILAND LOGTECH AWARD2017, ครั้งที่ 2 ปี 2018 ภายใต้ธีม LOGISTICS IS EVERYTHING , ครั้งที่ 3 ปี 2019  ภายใต้ธีม THE ADVENTURES IN LOGISTICSซึ่งทุกปีได้รับผลตอบรับที่ดีและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก พนัสฯได้เชิญผู้ที่ชนะเลิศอันดับ 1,2,3 ไปร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ยุโรป พร้อมทั้งยังได้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมต่อยอดธุรกิจและร่วมลงทุนกับบางรายไปเป็นที่เรียบร้อย

โดยกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้จัดการประกวด 3 ครั้ง ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563 โดยมีหัวข้อที่จะจัด คือ

-เดือนมิถุนายน AIAT Hackathon#1 : COVID Image (การรู้จำภาพถ่ายโดวิด)

-เดือนกรกฎาคม AIAT Hackathon #2 : COVID Natural Language Processing (การประมวลภาษาธรรมชาติเกี่ยวกับโดวิด)

-เดือนสิงหาคมPANUS THAILAND LOGTECH AWARD 2020:AI for New Normal Economy (ปัญญาประดิษฐ์สำหรับเศรษฐกิจนิวนอร์มอล)

โดยกิจกรรมในเดือนสิงหาคมจะเป็นงานใหญ่ของปี Grand Final ที่จะสามารถสะท้อนให้เห็นได้ว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดสิ่งที่คาดไม่ถึงจะส่งผลกระทบในวงกว้างได้ถึงขนาดนี้ ไม่ใช่แค่ประเทศไทยหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ทั้งโลกต้องจดจำกับประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ แต่ด้วยเทคโนโลยีที่เราต่างนำมาปรับใช้ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการคิดค้นล้วนมาจากผู้ที่มีไอเดียในการคิดค้นต่างๆ ที่สามารถช่วยให้ทุกอย่างล้วนดีขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้อาจส่งผลให้เกิดไอเดีย แนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์หรือยังเกิดอะไรที่แปลกใหม่ที่เราเรียกกันคุ้นหู NEW NORMAL กิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2563 โดยท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการแข่งขันที่ https://hackathon.aiat.or.th/

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement