กรมทางหลวงชนบท สร้างถนนผังเมืองรวมเมืองสระบุรี พร้อมสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก แบ่งเบาจราจรสายหลัก แก้จราจรติดขัดในชุมชน คาดเปิดใช้ในเดือนมิถุนายน 2563 นี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี และก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี พร้อมทางกลับรถใต้สะพานทั้งสองฝั่ง คาดว่าจะเปิดใช้งานภายในเดือนมิถุนายน 2563 นี้

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า เนื่องจากการเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องผ่านตัวเมืองสระบุรี ส่งผลให้การจราจรทั้งในเส้นทางหลักและในเขตชุมชนมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นและติดขัด ทั้งนี้ เพื่อลดปริมาณการจราจรบนถนนสายหลัก (ถนนพหลโยธิน) รองรับการเจริญเติบโตของเมือง พัฒนาระบบจราจรและขนส่งในเขตเมืองสระบุรีให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย ข2 ผังเมืองรวมเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เป็นถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำป่าสัก ความยาวสะพานรวม 180 เมตร ไป-กลับ 4 ช่องจราจร โดยมีจุดเริ่มต้นการก่อสร้าง กม.ที่ 0+000 จากถนนสายตะกุด – ตลิ่งชัน (ถนนสาย ค10 ด้านข้างคลังยาแสงทองเภสัชสระบุรี ) เป็นแนวถนนก่อสร้างใหม่ ถึง กม.ที่ 0+158 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำป่าสัก จาก กม. ที่ 0+158 ถึง กม.ที่ 0+338 จากนั้นแนวถนนโครงการฯ ไปตามแนวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม (ซอยบุญสว่าง) จนบรรจบกับจุดสิ้นสุดโครงการ ฯ กม.ที่ 0+763 เชื่อมกับถนนเทศบาล 4 รวมระยะทางทั้งสิ้น 0.763 กิโลเมตร

ในการนี้เพื่อให้ถนนโครงการดังกล่าวมีความสมบูรณ์ และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ทช.จึงได้จัดสรรงบประมาณมาเพิ่มเติมเพื่อก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำป่าสักทั้งสองฝั่ง พร้อมติดตั้งป้ายจราจรและไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสายทาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 104.15 ล้านบาท คาดว่าสามารถเปิดให้ประชาชนได้ใช้งานภายในเดือนมิถุนายน 2563 นี้

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement