ตามที่มีสื่อนำเสนอข่าว ผู้ขับรถยนต์สาธารณะ (รถแท็กซี่) สีชมพู คันหมายเลขทะเบียน ทห-3248 กทม. มีพฤติกรรมข่มขู่ แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ และแสดงอาวุธมีดในที่สาธารณะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของการขนส่งสาธารณะ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 16.00 น. บริเวณวัดหนามแดง นั้น (อมรินทร์ทีวี – https://www.youtube.com/watch?v=eqdVcUsVMAw )กรมการขนส่งทางบก โดยกองตรวจการขนส่งทางบก ตรวจสอบรถแท็กซี่คันดังกล่าวเป็นของสหกรณ์สหมิตรแท็กซี่ จำกัด โดยผู้ขับรถชื่อ น.ส.เกศรา แสงสว่าง ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ฉบับที่ 60000428 วันอนุญาต 25 กันยายน 2560 วันสิ้นอายุ 25 พฤศจิกายน 2563

กองตรวจการขนส่งทางบก พิจารณาแล้วพฤติกรรมดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 ดังนี้

1.มาตรา 54 (4) ประกอบ มาตรา 54 ว.2 มีคำสั่งยึดใบอนุญาตขับรถไว้เป็นระยะเวลา 30 วัน ฐานมีพฤติกรรมทำลายความสงบสุขในถนนหรือทางหลวง รบกวนคนขับรถด้วยกันหรือผู้โดยสาร 

2.มาตรา 57 ฉ (2) ประกอบมาตรา 66/2  เปรียบเทียบปรับในอัตราโทษสูงสุด เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท  ฐานแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 

3.ส่งตัวเข้ารับการอบรมมารยาทและความปลอดภัยในการขับขี่และการให้บริการเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง บันทึกประวัติความผิด พร้อมทั้งกำชับ ตักเตือนมิให้เกิดเรื่องร้องเรียนในลักษณะดังกล่าวอีก

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement