นครชัยแอร์ สนองนโยบายรัฐตามมาตรการผ่อนปรนระยะ4 จัดที่นั่งตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด มั่นใจผู้ใช้บริการเชื่อมั่นการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ย้ำ! คุมเข้มตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทุกเที่ยวโดยสาร

คุณเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า นครชัยแอร์ ได้จัดการเดินรถทุกเส้นทางด้วยการจัดที่นั่งตามมาตรฐานที่รัฐกำหนด หลังการประกาศผ่อนคลายระยะ 4 โดยจัดให้ผู้โดยสารสามารถนั่งติดกัน 2 ที่นั่งเว้น 1 ที่นั่ง ไม่เกินร้อยละ 70 ของความจุ ผู้โดยสารตามมาตรฐาน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ประชาชนจะมีความต้องการในการเดินทางมากขึ้นจากความเชื่อมั่นในมาตรการคุมเข้มของภาครัฐ และความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชน บริษัทฯ จึงเพิ่มเที่ยวเดินรถโดยสารทุกเส้นทางเพื่อให้สอดคล้องและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา

 สำหรับผู้ประสงค์เดินทางกับรถนครชัยแอร์ สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ทุกช่องทาง ผ่านหน้าเคาน์เตอร์นครชัยแอร์ ทุกสาขา, NCA Social booking (LINE / Facebook) และ Call Center 1624, ผ่านNCA Mobile Application, NCA Booking (เว็บไซต์), เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-11 ทุกสาขาทั่วประเทศ ตรวจสอบเที่ยวเวลาเดินรถที่เว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com“นครชัยแอร์ได้ยึดถือมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของCovid-19 ซึ่งในส่วนของมาตรการการขอความร่วมมือผู้โดยสาร ได้มีข้อกำหนด ดังนี้ กำหนดให้ผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาเดินทาง หรือ ทุกครั้งที่มาติดต่อที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ ,ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนใช้บริการ ที่จุดตรวจคัดกรอง, จัดที่นั่งรอรถโดยสารในสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ตามมาตรการ Social Distancing เว้นระยะจุดนั่งรอขึ้นรถโดยสาร อย่างน้อย1.5 เมตร, บริษัทฯ งดการรับประทานอาหารบนรถโดยสาร

 โดยจัดบริการอาหารกล่อง ณ จุดจอดที่ปลอดภัย , กำหนดทำความสะอาดบนรถโดยสารขณะให้บริการ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุก 1 ชม. บริการจัดให้มีมีบริการเจลแอลกอฮอล์บนรถโดยสารทุกคัน, จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาด ที่สถานีเดินรถนครชัยแอร์ และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดสถานีเดินรถนครชัยแอร์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เน้นย้ำโดยเฉพาะพื้นที่ ที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ เช่น เก้าอี้นั่งรอ ราวจับ ฯลฯ, กำหนดให้ผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทาง ต้องสแกน QR Code ไทยชนะ บนรถทุกคัน โดยจะมีสติ๊กเกอร์ QR Code ติดบนรถและพนักงานต้อนรับจะให้การดูแลผู้โดยสาร เพื่อการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งทำความสะอาดรถโดยสารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อมาตรฐานเดียวกับการทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ทุกเที่ยวโดยสารด้วย” คุณเครือวัลย์ กล่าว

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement