หลังจากที่ เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย นำโดย ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิกกว่า 50 ราย เดินทางเข้าพบอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ณ อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก เพื่อทวงถามถึงมาตรการเยียวยา ซึ่งทางาสมาคมฯ ระบุว่าทีผ่านมาได้พยายามดำเนินการด้วยการทวงถามทางเอกสารมาโดยตลอด แต่ไม่เคยได้รับการเหลียวแล

วันนี้ BUS & TRUCK เลยอยากชวนมาเปิดย้อนดูไทม์ไลน์การเคลื่อนไหวที่ทางสปข.ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์โควิด-19 เข้ามาในประเทศไทย ดังนี้

 • 26 กุมภาพันธ์ 63

นายก สปข. พร้อมคณะ เข้าพบผู้เกี่ยวข้อง ภายหลังจากอธิบดีกรมขนส่งฯ เปิดโอกาสให้แจ้งเรื่องร้องเรียน

1.ผลัดผ่อนการชำระภาษีรถ30 ชั่วคราวไปก่อน

2.เปลี่ยนค่าปรับ เป็นเรียกตักเตือนและจัดอบรมแทน

3.งดค่าแอร์ไทม์GPSไปก่อน

 • 27 กุมภาพันธ์ 63

สปข. ออกหนังสือเวียนขอข้อมูลผู้ประกอบการที่มีความเดือดร้อนขั้นฉุกเฉินจากภาวะโควิด-19 ให้ระบุจำนวนหนี้ในระยะ 3เดือน (มี.ค.-พ.ค.) รวมถึงภาระหนี้อันเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนพนักงาน ที่จะทำให้ไม่ต้องเลิกจ้างพนักงาน

 • 5 มีนาคม 63

สปข. ออกแถลงการณ์คัดค้านการแจกเงินช่วยเหลือ 1,000-2,000บาท และขอให้ภาครัฐทบทวนอีกครั้งเพื่อการเยียวยาถึงประชาชนที่แท้จริง

 • 6 มีนาคม 63

ประชุมหารือ ณ กรมการขนส่งทางบก ร่วมด้วยสมาคมประกันวินาศภัย ,สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ,สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

สมาคม สปข.จึงได้นำเสนอข้อเรียกร้องดังนี้

1.สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย : การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของบริษัทไฟแนนซ์หรือการลดการส่งค่างวดรถโดยสารหรือการพิจารณาพักชำระหนี้ให้กับผู้ประกอบการขนส่ง โดยดูเงื่อนไขไม่ให้เป็น NPL ในอนาคต

ซึ่งทางสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย ได้ขอรายชื่อกลุ่มลีสซิ่ง เพื่อจะเรียกเข้าหารือและหาแนววทางต่อไป แต่สำหรับในบางหน่วยงานได้มีการประสานไปยังกลุ่มลูกค้าแล้ว

2.สมาคมประกันวินาศภัยไทย : การขยายเวลาคุ้มครองหรือลดเบี้ยประกันของบริษัทประกันภัยโดยสมาคมประกันวินาศภัยซึ่งได้ชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับ การขยายเวลาความคุ้มครองประกับออกไปแม้ประกันจะครบกำหนด โดยรถนั้นๆ จะต้องมีภาวะจอดนิ่งๆ ไม่ใช่รถที่จอกในโรงซ่อม และกรมขนส่งฯ สามารถเช็คGPSได้

3.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

ในส่วนของ GPS ทางกรมการขนส่งทางบกขอเวลาอีกสักเล็กน้อย เพื่อประสานไปยังหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องในการหารือ หรือเรียกประชุมพร้อมกัน

 • ช่วงตลอดเดือนมีนาคม 63

สมาชิก สปข. และผู้ประกอบการรถโดยสารทั่วประเทศ ร่วมรณรงค์การทำความสะอาดรถโดยสาร (Bus Big Cleaning) ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ  มีการอบรมพนักงานบริษัท พนักงานขับรถ เตรียมความพร้อมในการให้บริการในรูปแบบใหม่

 • 13 มีนาคม 63

ภายหลังจาก สมาคม ร่วมเจรจาหารือ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) นั้น

ทาง คปภ.ได้ออกมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการรถโดยสารนำเที่ยว มาตรการแบ่งเป็น 2ส่วน กล่าวคือ ส่วนแรกหากรถหยุดการวิ่งให้บริการตั้งแต่ 30วันขึ้นไป สามารถรับคืนเบี้ยประกันภัย หรือ ขยายเวลาคุ้มครองประกันภัยออกไปในช่วงที่มีการหยุดใช้รถได้

ส่วนที่สอง เป็นการลดเบี้ยประกันในการต่ออายุประกันหรือประกันรถยนต์ฉบับใหม่ ได้ถึง 30%

ทั้งนี้สมาคมจึงได้ขอให้ผู้ประกอบการติดต่อประสานกับบริษัทประกันภัยที่ดูแล

 • 13 มีนาคม 63

สมาคมได้รับข้อมูลสมาชิกที่เดือดร้อนในภาวะฉุกเฉิน จำนวน 106 ราย เพื่อนำเข้าประชุมกับ สมาคมธนาคารไทยต่อไป

 • 13 มีนาคม 63

นายก สปข.ประชุมมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานสถาบันการเงิน

-ธนาคารออมสิน

-ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

-บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ประชุมแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของ Covid-19

 • 17 มีนาคม 63

นายก สปข. ออกสื่อ ขอความเห็นในการ “ขอให้ปิดประเทศ”

 • 22 มีนาคม 63

สปข. เรียกร้องรัฐบาล เพิ่มความรัดกุมในการคัดกรองประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ด้วยมีการรายงานถึงความแออัด และไม่มีวินัยที่สถานีขนส่งต่างๆ หากรัฐไม่เข้มงวด รถไม่ประจำทางจำเป็นต้องงดให้บริการ

 • 24 มีนาคม 63

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ ลงนาม ร่วมกัน “หยุดชำระหนี้ทุกประเภท”

 • 29 มีนาคม 63

นายก สปข. มีหนังสือทวงถามและติดตามขอความช่วยเหลือจากกรมการขนส่งทางบก

1.เรื่องการเสียภาษีประจำปี ขอความอนุเคราะห์งดเว้นชำระภาษี ด้วยเป็นภาวะที่รถมิได้ออกให้บริการ ทั้งนี้หากรถของผู้ประกอบการที่ได้รับการงดเว้นชำระภาษี แล้วนำรถออกวิ่งจะต้องรับโทษตามกฎหมาย

2.ขอความอนุเคราะห์งดเว้นการตรวจสภาพกลางปีรถโดยสาร

3.ผู้ประกอบการขอไม่แจ้งเลิกใช้รถ (ม.89) เพราะมีค่าธรรมเนียมและขั้นตอนที่ยุ่งยากมาก เมื่อเวลาจะกลับมาใช้รถตามปกติ แต่ผู้ประกอบการจะไปแจ้งระงับประกันภัย และระงับการใช้จีพีเอส เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย

 • 30 มีนาคม 63

ที่กระทรวงแรงงาน นายจิระเดช อุปนายกสมาคม สปข.เข้าหารือในนามของผู้ประกอบการท่องเที่ยวยื่นข้อเสนอให้ประกันสังคมช่วยดูแลรับผิดชอบ ดังนี้

1.ค่าแรงงานสำหรับปรงงานที่อยู่ในธุรกิจท่องเที่ยวทั้งหมดรวมถึง พนักงานขับรถโดยสาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย เนื่องจากไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ ซึ่งข้อเสนอขอไปวงเงินคนละ 70% จาก 15,000 เป็นเวลา 6 เดือน

2.ขอยกเว้นการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมทั้งหมดเป็นเวลา 6 เดือน

 • 31 มีนาคม 63

กรมขนส่งฯ ออกประกาศ ลงนามอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ยกเว้นตรวจสภาพกลางปีของงวดกันยายน ที่จะต้องตรวจในเดือนเมษายน

 • 2 เมษายน 63

นายก สปข. นำเรียนสมาชิกผ่านคลิปในเพจ สปข. ถึงความคืบหน้าต่างๆ ที่ทีมสมาคมหาทางช่วยเหลือเพื่อนผู้ประกอบการ ฝากสมาชิกติดตาม คณะทำงานจะพยายามถึงที่สุด ทั้งในเรื่องการหาแหล่งเงินกู้  การหาเงินช่วยเหลือเยียวยา  เงินจากประกันสังคม 

 • 4 เมษายน 63

นายก สปข. ร้องผ่านสื่อ รถทัวร์ 3หมื่นกว่าคัน จอดตาย พนักงานขับรถกว่า 4หมื่นราย ตกงานขาดรายได้ ประกันสังคมไม่ดูแล  เงินกู้ปล่อยยากและช้า  อาจต้องขอกดดันภาครัฐหากมาตรการไม่มีผลดีอะไร

 • 29 เมษายน 63

สปข. ยื่นหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบก ขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสาร

 • 1 พฤษภาคม 63

สปข. ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากกระทรวงการคลัง , กระทรวงคมนาคม

 • 8 พฤษภาคม 63

สปข.เริ่มเผยแพร่ แผนการดำเนินงานโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA โดย ททท.จะเป็นผู้จัดทำตราสัญลักษณ์ พร้อมหมายเลขให้กับผู้ประกอบการ เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต

 • 18 พฤษภาคม 63

สปข. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรถโดยสารร่วมลงทะเบียน SHA

 • 25 พฤษภาคม 63

สปข.จัดนำร่อง ร่วมกับ ธนาคาร SME ทำโครงการ Sme D Service เปิดให้ผู้ประกอบการเข้าเจรจาขอสินเชื่อ กรณีพิเศษ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยเริ่มจากทำในผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลก่อน และจะพิจารณาให้ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาในลำดับต่อไป

 • 28 พฤษภาคม 63

สปข.ยื่นหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบก ขอทราบแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันที่กรมฯกำหนด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับทราบ

 • 1 มิถุนายน 63

กรมการขนส่งทางบก ออกประกาศลงวันที่ 1 มิ.ย.63  เรื่องมาตรการปฏิบัติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับรถโดยสารสาธารณะ

 • 3 มิถุนายน 63

รมว.คมนาคมสั่งทบทวนตัวเลขอีกครั้ง ภายหลังได้รับตัวเลขจาก 7หน่วยงานคมนาคม โดยมีเรื่องที่ สปข.ร้องเรียนไป เข้าสู่กระบวนการพิจารณาด้วย

 • 11 มิถุนายน 63

สปข.ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ การลงทะเบียนทำมาตรฐาน SHA ของรถโดยสาร นำเสนอข้อแนะนำต่างๆ ในการลงทะเบียนของผู้ประกอบการ

 • 15 มิถุนายน 63

สปข.ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาออนไลน์ผ่านแอพ ZOOM ให้กับพนักงานขับรถโดยสาร

 • 25 มิถุนายน 63

สปข.นำผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาการอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Sure 2020 จัดโดย สสว.

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement