คุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัสโควิด-19 พร้อมด้วยคุณพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด อ.เมือง จ.ลำพูนตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการในโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เนื่องจากเกิดปัญหาด้านการส่งออกผลไม้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส หรือ โควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถกระจายสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศ จึงดำเนินการโดยงบประมาณสนับสนุนจากโครงการดังกล่าวจำนวน 45 ล้านบาท ซึ่งผลไม้หลัก คือ มังคุด ลำไย สำหรับการบริหารจัดการและการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อป้องกันราคาผลผลิตตกต่ำ โดยสนับสนุนงบประมาณในการบริหารและกระจายผลไม้ อุดหนุนค่าขนส่ง และส่วนหนึ่งให้สหกรณ์นำไปจัดซื้อตะกร้าผลไม้สำหรับการบรรจุลำไยขนส่งไปยังตลาดปลายทาง เพื่อลดต้นทุนให้กับเกษตรกรและอำนวยความสะดวกในการกระจายผลไม้ไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งจังหวัดลำพูนได้งบประมาณจากโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวน 976,000 บาท โดยสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมกันได้แก่ สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกรป่าซาง จำกัดทั้งนี้ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด มีเป้าหมายรวบรวม 480 ตัน ซึ่งสหกรณ์รับซื้อลำไยเกรดเอเอ หรือเกรดเอจากสมาชิกในราคาประมาณ 24-25 บาท/กก. ซึ่งเป็นราคานำตลาดที่รับซื้อประมาณ 22-24 บาท/กก. เพื่อจูงใจให้สมาชิกผลิตลำไยคุณภาพ การกระจายลำไยในขบวนการสหกรณ์ดำเนินงานควบคู่กับการจับคู่ทางธุรกิจกับภาคเอกชนทั้งห้างโมเดิร์นเทรด ทั้งแมคโคร โลตัส เดอะมอลล์ ท๊อปซูปเปอร์มาเก็ต กระจายลำไยประมาณ 2,000 ตัน รวมทั้งมีเครือข่ายสหกรณ์และศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์อีก 39 แห่งใน 22 จังหวัดจะรวมกระจายลำไยจากลำพูนสู่ผู้บริโภคจังหวัดต่าง ๆ อีก 480 ตัน นอกจากนี้ทางสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด ได้ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำหน่ายลำไยคุณภาพผ่านทางไปรษณีย์ ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นความร่วมมือกันมายาวนานตั้งแต่ปี 2553 เป็นวิธีการจำหน่ายโดยการสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นช่องทางการจำหน่ายที่ทันกับยุคสมัยปัจจุบัน ทำให้ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อผลผลิตลำไยของสมาชิกสหกรณ์ได้โดยสะดวก และจะช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์ให้เพิ่มมากขึ้น

จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะร่วมปล่อยคาราวานรถขนลำไย จำนวน 4 คันรถ เพื่อเป็นการเริ่มต้นการกระจายผลผลิตลำไยคุณภาพจากสหกรณ์ในลำพูนสู่ตลาดในประเทศ จากนั้นได้มอบตะกร้าบรรจุลำไยให้แก่สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จำนวน 16,000 ใบ

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement