บขส. จัดงาน “90 ปี ที่มั่นคงและยั่งยืน” พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาองค์กร และยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้านการให้บริการ ทั้งด้านสถานีขนส่งผู้โดยสารและรถโดยสาร เผยโควิด-19 ฉุดรายได้ 6 เดือนขาดทุน 11.4 ล้านบาท เล็งร่วมทุนเอกชนพัฒนาสถานีเอกมัย-สายใต้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายธุรกิจเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของ บขส. ว่า ตลอดระยะเวลา 90 ปี บขส. มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้านการให้บริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารและรถโดยสารอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านความสะอาด ปลอดภัย ทันสมัย ตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา บขส. ได้ดำเนินโครงการจัดหารถโดยสารใหม่ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย และทันสมัย รวม 468 คัน

ทั้งนี้ ยังมีโครงการได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น โครงการบริการรถโดยสารเชื่อมต่อแบบ Feeder Services โดยบขส. ได้เปิดเดินรถเส้นทาง Feeder Services ท่าอากาศยานนานาชาติ-อุดรธานี-เมืองวังเวียง สปป.ลาว ไปแล้ว เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างการขนส่งหลัก ได้แก่ ทางราง และทางอากาศ ไปยังอำเภอ หรือจังหวัดใกล้เคียง ตามแนวทางการพัฒนาความเชื่อมโยงการเดินทางของกระทรวงคมนาคม

และ บขส .มีแผนจะเปิดเดินรถเส้นทาง Feeder Services ท่าอากาศยานสกลนคร-มุกดาหาร เพิ่มอีก 1 เส้นทางภายในปีนี้ นอกจากนี้ บขส. ได้ดำเนินการยกระดับคุณภาพการให้บริการ ทั้งในส่วนของพนักงานขับรถ โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกขับรถโดยสารจำลอง (Bus Simulator) ซึ่งเป็นห้องฝึกขับรถที่คล้ายสถานการณ์จริง สามารถมองเห็นสภาพแวดล้อมบนจอคอมพิวเตอร์ ในส่วนสถานีขนส่ง ได้มีการพัฒนาให้มีความทันสมัย เช่น การจัดทำจอแสดงตารางเดินรถ และจัดทำศูนย์ควบคุมการเดินรถโดยสาร (Bus Control Room) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถโดยสาร และใช้เป็นศูนย์จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเดินรถของ บขส.

สำหรับโครงการในอนาคต บขส. มีโครงการที่จะดำเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีศักยภาพ อาทิ โครงการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (เอกมัย) มีขนาดพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ย่านธุรกิจ และสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ปิ่นเกล้า) ขนาดพื้นที่ประมาณ 15 ไร่ บขส. จะดำเนินการสรรหาเอกชนมาร่วมลงทุน ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ส่วนสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สามแยกไฟฉาย) ขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่เศษ บขส.มีแผนให้เช่าที่ดิน พัฒนาเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และอาคารที่พัก

ส่วนโครงการพัฒนาสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ได้ดำเนินการศึกษา เพื่อจัดทำแผนรองรับการย้ายสถานี โดยได้สรุปผลการศึกษา 3 แนวทางเลือก ไปยังสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรแล้ว อย่างไรก็ดีพื้นที่เดิมซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ในปัจจุบันมีความเหมาะสม เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อการเดินทางทั้งทางบกและทางราง ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย

ด้านผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน รวม 3,397.954 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 169.355 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.25 ทำให้ปี 2562 บขส. มีผลกำไรสุทธิ จำนวน 1.410 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จำนวน 96.018 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 101.49 ขณะที่ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2563 บขส. มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ จำนวน 11.478 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19

สำหรับบรรยากาศในงาน “90 ปี ที่มั่นคงและยั่งยืน” บขส. ได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” เพื่อจัดซื้อรถวีลแชร์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหวด้วย

โดย…ยกล้อ

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

 

Advertisement