การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการงานก่อสร้างชานชาลาพร้อมที่พักผู้โดยสาร ที่หยุดรถจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร นักเรียน ครูอาจารย์ พ่อค้าแม่ค้า และชาวบ้าน ให้ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ควบคู่ไปกับต่อยอดส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ เป็นการสร้างรายได้แก่ชุมชน โดยคาดดำเนินสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้บริการได้ภายในเดือนกันยายน 2563

คุณนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการให้บริการของระบบขนส่งมวลชน โดยยึดความต้องการของชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการเดินทางโดยสารทางรถไฟ ให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับความสะดวกสบาย รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางสูงสุด ตลอดจนเป็นการช่วยกระจายความเจริญ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนต่างๆ ที่อยู่โดยรอบเส้นทางรถไฟ

ล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการงานก่อสร้างชานชาลาพร้อมที่พักผู้โดยสาร ที่หยุดรถจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียน ครูอาจารย์ พ่อค้าแม่ค้า ชาวบ้าน คนทำงานในพื้นที่ ให้ได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการโดยสารรถไฟ ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดให้ที่หยุดรถจอมทอง กลายเป็นจุดเชื่อมโยงของวิถีชุมชน สามารถส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงได้

“เนื่องจากบริเวณที่หยุดรถดังกล่าว นับเป็นชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งในย่านฝั่งธนบุรี ซึ่งรายล้อมไปด้วยวัดวาอารามที่สวยงาม ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาก่อนสถาปนากรุงเทพมหานคร และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  วัดหนังราชวรวิหาร อีกวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระปรางค์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และยังได้รับความนิยมในการเข้าไปกราบสักการะหลวงปู่เอี่ยม หลวงปู่ฉัตร และหลวงปู่ผล  เพื่อขอพรเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต”

ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ ด้วยการส่งเสริมพื้นที่โดยรอบชุมชนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ สามารถโดยสารรถไฟแวะมาเยี่ยมเยียน สักการะขอพรในวัดวาอาราม ตลอดจนมีการจับจ่ายใช้สอย ช่วยสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวให้แก่คนในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

ปัจจุบัน โครงการงานก่อสร้างชานชาลาพร้อมที่พักผู้โดยสาร ที่หยุดรถจอมทอง ได้เริ่มดำเนินการปรับปรุง โดยมีการก่อสร้างเป็นชานชาลา พร้อมที่พักผู้โดยสาร และระบบไฟส่องสว่าง สามารถรองรับให้บริการผู้โดยสารได้เป็นจำนวนมาก ตลอดจนยังเพิ่มความสะดวกสบาย ความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารให้มีจุดยืนพัก สามารถกันแดด กันฝนได้ตามมาตรฐานที่การรถไฟฯ กำหนด โดยคาดว่าหลังจากนี้จะเริ่มดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานได้ภายในเดือนกันยายน 2563

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th