นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ดำเนินมาตรการเข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในระบบขนส่งสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

กรมการขนส่งทางบกจึงกำชับไปยังผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ให้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท รวมถึงผู้ให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง วันนี้ (27 กรกฎาคม 2563) สำนักงานขนส่งจังหวัด เช่น ระยอง สิงห์บุรี ลำพูน เลย อุทัยธานร หนองคาย ราชบุรี มุกดาหาร สุรินทร์ ยโสธร ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ พะเยา อุบลราชธานี เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ จันทบุรี นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ชุมพร กาญจนบุรี สกลนคร นครศรีธรรมราช พังงา แม่ฮ่องสอน สระบุรี กาฬสินธุ์ สตูล ระนอง พิษณุโลก สงขลา  ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภททั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอด และจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง กำชับรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถต้องพร้อมให้บริการด้วยความปลอดภัย

ทั้งยังต้องมีมาตรการทางด้านสาธารณสุขและปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  อาทิ การตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานขับรถและผู้โดยสารไม่ให้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ควบคุมการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้โดยสารทั้งภายในรถโดยสารและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร  พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งลงทะเบียนเข้าใช้แอปพลิเคชันไทยชนะหรือแพลตฟอร์มไทยชนะและจัดพิมพ์ QR Code เพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และเข้าใช้บริการที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร ทั้งนี้ หากพบรถโดยสารสาธารณะไม่มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน  สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1584 ด้านกองตรวจการขนส่งทางบก ลงพื้นที่ร่วมเจ้าหน้า ขสมก. ตรวจสอบรถโดยสารประจำทาง บริเวณป้ายหยุดรถประจำทางในกรุงเทพฯ,ปริมณฑล BTS จตุจักร ขาออก

ประชาสัมพันธ์ แจ้งประกาศกรมการขนส่งทางบก ให้ผู้ประจำรถ,ผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด แนะนำให้ผู้โดยสาร รวมถึงผู้ประจำรถสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง

ในส่วนของ การให้บริการที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ดำเนินการภายใต้รูปแบบดำเนินการแบบ New Normal ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนที่สำนักงาน พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ https://eservice.dlt.go.th

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงในการติดต่อแพร่กระจายของโรค

โดย…น้าเช

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement