กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี มูลค่า 274 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จในปี 2564

คุณปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า เดิมประชาชนที่ต้องการเดินทางจากฝั่งถนนมิตรภาพเพื่อเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี จะต้องเดินทางอ้อมเป็นระยะทางที่ไกลมาก ซึ่งทำให้การสัญจรเกิดความไม่สะดวก ล่าช้า ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ร่นระยะทางให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย รวมถึงแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นในเขตชุมชน ส่งเสริมการคมนาคม พัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน

ดังนั้น ทช.จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยสะพานยาว 670 เมตร ผิวจราจรกว้าง 13 เมตร ทางเท้ากว้าง 2 เมตร พร้อมถนนต่อเชื่อมสะพานความยาวรวม 485 เมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 37 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในส่วนของฐานรากและตอม่อ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 274 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 2562-2564

โดย…สวนเลน

กดติดตาม เพื่อรับข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใคร

https://www.facebook.com/busandtruckexpo/

https://www.busandtruckmedia.com/

https://www.busandtruckexpo.com/2019/th

Advertisement